Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

 • Wyróżnienia dla mieszkańców gminy

  Wyróżnienia dla mieszkańców gminy26.02.2017, 19:22

  W dniu 22 lutego 2017 r. odbyła się XXII Sesja Rady Powiatu. W uroczystej oprawie zostały wręczone odznaczenia kombatanckie oraz wyróżnienia Starosty Płockiego „Kwiat Powiatu”.

  Czytaj więcej
 • Badanie gleb

  Badanie gleb16.02.2017, 14:51

  Czytaj więcej
 • Nieodpłatna pomoc prawna w 2017 r.

  14.02.2017, 08:59

  Od dnia 1 lutego 2017 roku uległy zmianie godziny pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane w Urzędzie Gminy w Bielsku.

  Czytaj więcej
 • Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych.

  Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych.13.02.2017, 11:45

  Zarządzenie Nr 0050.5.2017 Wójta Gminy Słubice w dnia 13 lutego 2017 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Słubice w 2017 roku.

  Czytaj więcej
 • Zarządzenie w sprawie rozdziału środków na realizację zadań publicznych na 2017 r.

  Zarządzenie w sprawie rozdziału środków na realizację zadań publicznych na 2017 r.13.02.2017, 11:34

  Zarządzenie Nr 0050.4.2017 Wójta Gminy Słubice z dnia 13 lutego 2017 roku, w sprawie rozdziału środków na realizację zadań publicznych w wysokości określonej przez Radę Gminy Słubice na rok 2017.

  Czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja06.02.2017, 14:31

  Energa Operator zawiadamia, że w związku z wykonywaniem prac remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dnia 16 lutego 2017 r., w godzinach od 08:00 do 11:00.

  Czytaj więcej
 • Kampania walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP - zakończona

  Kampania walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP - zakończona04.02.2017, 22:55

  Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku- prawo o stowarzyszeniach określa walne zebranie jako najwyższą władzę stowarzyszenia. Walne zebranie zatem, jako najwyższa władza OSP, powinno raz w roku (zgodnie ze statutem OSP) podejmować najważniejsze dla straży decyzje.

  Czytaj więcej
 • Dobiega końca kampania walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP

  Dobiega końca kampania walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP29.01.2017, 18:11

  29 stycznia w remizie OSP Łaziska odbyło się piąte, przedostatnie w tej kampanii, walne zebranie sprawozdawcze OSP Łaziska.

  Czytaj więcej
 • Posumowanie roku sprawozdawczego 2016 w OSP Juliszew

  Posumowanie roku sprawozdawczego 2016 w OSP Juliszew28.01.2017, 20:28

  28 stycznia w remizie OSP Juliszew odbyło się czwarte w tej kampanii walne zebranie sprawozdawcze OSP Juliszew.

  Czytaj więcej
 • Rok 2017 „Rokiem Rzeki Wisły”

  Rok 2017 „Rokiem Rzeki Wisły”26.01.2017, 13:56

  W związku z ogłoszeniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2017 „Rokiem Rzeki Wisły” Teatr Dramatyczny w Płocku planuje przygotowanie i wystawienie na terenie powiatów – nowodworskiego, płońskiego i płockiego, cyklicznych imprez plenerowych pod wspólnym tytułem „NA WIŚLE ŚPIEWAJĄ ORYLE – szlakiem nadwiślańskich gmin Północnego Mazowsza”.

  Czytaj więcej
 • Komunikat dla przedsiębiorców

  25.01.2017, 15:07

  Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że zbliżają się terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016.

  Czytaj więcej
 • Półmetek kampanii walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP

  Półmetek kampanii walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP21.01.2017, 19:26

  Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych członków OSP w jednostkach na terenie gminy w 2017 r. realizowany jest zgodnie z przyjętymi założeniami.

  Czytaj więcej
 • Trwają zebrania sprawozdawcze w OSP

  Trwają zebrania sprawozdawcze w OSP 14.01.2017, 23:14

  Zgodnie z przyjętym harmonogramem 14 stycznia w remizie OSP Wiączemin Polski odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Wiączemin Polski.

  Czytaj więcej
 • Informacja dla hodowców drobiu

  Informacja dla hodowców drobiu09.01.2017, 09:00

  Apel wraz z zasadami, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

  Czytaj więcej
 • Kampania sprawozdawcza w OSP rozpoczęta

  Kampania sprawozdawcza w OSP rozpoczęta08.01.2017, 20:12

  Początek roku 2017 to okres sprawozdawczy w jednostkach OSP.

  Czytaj więcej
 • Przekażmy sobie znak pokoju.

  Przekażmy sobie znak pokoju.05.01.2017, 13:32

  Dnia 14 stycznia 2017 roku odbędzie się XVIII Spotkanie pokoleń organizowane pod hasłem "Przekażmy sobie znak pokoju".

  Czytaj więcej
 • Przyjęcie granic działki pod SUW w Alfonsowie.

  Przyjęcie granic działki pod SUW w Alfonsowie.04.01.2017, 15:17

  Trwają prace związane z podziałem działki nr 34/2 w miejscowości Alfonsów.

  Czytaj więcej
 • Informacja o niedopłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.

  04.01.2017, 11:11

  Powiat płocki od 1 stycznia 2017 roku - realizuje zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

  Czytaj więcej
 • Informacja dla mieszkańców

  Informacja dla mieszkańców04.01.2017, 09:33

  Dofinansowania dla Województwa Mazowieckiego.

  Czytaj więcej
 • Zaadoptuj Rzekę 2016

  Zaadoptuj Rzekę 201630.12.2016, 11:17

  Podziękowanie za aktywny udział w programie Klubu Gaja "Zaadoptuj Rzekę 2016".

  Czytaj więcej
 • Roboty naprawcze na drodze gminnej.

  Roboty naprawcze na drodze gminnej.29.12.2016, 14:41

  Na drodze gminnej trwają prace związane z remontem cząstkowym nawierzchni asfaltowej.

  Czytaj więcej
 • Opłatek samorządowców

  Opłatek samorządowców29.12.2016, 14:36

  Dnia 22 grudnia 2016 r., w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Słubicach, odbyła się XXII Sesja Rady Gminy Słubice.

  Czytaj więcej
 • Prace dotyczące budowy SUW w Alfonsowie

  Prace dotyczące budowy SUW w Alfonsowie28.12.2016, 00:24

  7 grudnia 2016 roku Komisja powołana przez Wójta Gminy dokonała odbioru końcowego prac geologicznych obejmujących wykonanie dwóch otworów studziennych w celu rozpoznania i ujmowania wód podziemnych dla potrzeb zaopatrzenia w wodę wodociągu gminnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie. Prace zrealizowano zgodnie z dokumentacją geologiczną zatwierdzoną decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego.

  Czytaj więcej
 • Podziękowanie za obronne ćwiczenia w Słubicach

  Podziękowanie za obronne ćwiczenia w Słubicach 29.11.2016, 13:07

  Czytaj więcej
 • Wyniki konkursu Rzeka Roku 2016

  Wyniki konkursu Rzeka Roku 2016 28.11.2016, 08:40

  Podziękowanie za uczestnictwo w konkursie Rzeka Roku 2016.

  Czytaj więcej
 • Trwają prace przy ujęciu wód podziemnych

  Trwają prace przy ujęciu wód podziemnych23.11.2016, 09:18

  Postępują prace geologiczne przy budowie dwóch otworów ujęcia wód podziemnych w Alfonsowie.

  Czytaj więcej
 • Konsultacje społeczne projektu programu Rewitalizacji

  Konsultacje społeczne projektu programu Rewitalizacji21.11.2016, 23:17

  Szanowni Państwo, informujemy, że trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Słubice na lata 2016-2023. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zgłaszania uwag do projektu Programu. Konsultacje będą trwały do dnia 28.11.2016r, do godziny 12.00. Projekt programu udostępniony jest na stronie internetowej Gminy Słubice, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy. Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres mailowy: biuro@revitalinvest.pl lub w formie pisemnej lub ustnej w siedzibie Urzędu Gminy Słubice, ul. Płocka 32.

  Czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja21.11.2016, 11:35

  Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na 2017 rok.

  Czytaj więcej
 • Konkurs Floriany

  Konkurs Floriany21.11.2016, 11:19

  Ruszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY! Głównym celem Konkursu FLORIANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk, przeciwdziałania wykluczeniu.

  Czytaj więcej
 • Spotkanie z byłym Ambasadorem RP na Węgrzech

  Spotkanie z byłym Ambasadorem RP na Węgrzech20.11.2016, 12:57

  W dniu 15 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach odbyło się spotkanie z byłym ambasadorem RP na Węgrzech Grzegorzem Łubczykiem. Spotkanie poświęcone było osobie Henryka Sławika, zapomnianego bohatera trzech narodów, polskiego, żydowskiego i węgierskiego, uhonorowanego tytułem „Sprawiedliwy wśród narodów świata” i Orderu Orła Białego.

  Czytaj więcej
 • Dotacje dla przedsiębiorców

  Dotacje dla przedsiębiorców17.11.2016, 20:38

  Grupa Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej.

  Czytaj więcej
 • Kolejne ujęcie wód podziemnych

  Kolejne ujęcie wód podziemnych15.11.2016, 12:51

  Trwają prace geologiczne w celu rozpoznania i ujmowania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb zaopatrzenia w wodę wodociągu gminnego na działce w miejscowości Alfonsów.

  Czytaj więcej
 • Informacja

  15.11.2016, 10:45

  Zaproszenie na spotkanie z byłym ambasadorem RP na Węgrzech Grzegorzem Łubczykiem.

  Czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja15.11.2016, 10:40

  Zaproszenie do udziału w debacie społecznej dnia 17 listopada 2016 roku o godzinie 12:00 w Auli Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1.

  Czytaj więcej
 • Zaproszenie na uroczystości Dnia Niepodległości

  Zaproszenie na uroczystości Dnia Niepodległości10.11.2016, 08:34

  W dniu 11 listopada obchodzimy Dzień Niepodległości. Uroczystości w Słubicach rozpoczną się zbiórką pod Kościołem, skąd, po mszy świętej uczestnicy przejdą na cmentarz w Słubicach. Na cmentarzu odbędzie się Apel Poległych oraz złożone zostaną kwiaty pod grobem Nieznanego Żołnierza. Kolejnym miejscem oddania hołdu żołnierzom, którzy walczyli o wolność kraju, będzie Kopiec Powstańców Styczniowych, który został ukończony w ubiegłym roku, gdzie także odbędzie się Apel Poległych, a delegacje złożą kwiaty. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w uroczystościach patriotycznych.

  Czytaj więcej
 • Apel Lekarza Weterynarii

  Apel Lekarza Weterynarii08.11.2016, 21:11

  Lekarz weterynarii przypomina o zachowaniu zasad, których należy przestrzegać, w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF).

  Czytaj więcej
 • Bezpłatne badania mammograficzne

  Bezpłatne badania mammograficzne03.11.2016, 21:13

  W dniu 2 grudnia br zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne w Słubicach, parking obok Gimnazjum Publicznego, ul. Płocka 28.

  Czytaj więcej
 • Przygotowania do powiatowo-gminnych ćwiczeń obronnych

  Przygotowania do powiatowo-gminnych ćwiczeń obronnych26.10.2016, 15:25

  Czytaj więcej
 • Spotkanie aktywizujące

  Spotkanie aktywizujące26.10.2016, 15:03

  21 października b.r. w Sali Bankietowej Rafallo w Bończy odbyło się spotkanie aktywizujące dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy LEADER zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania AKTYWNI RAZEM.

  Czytaj więcej
 • Przebudowa drogi gminnej G55

  Przebudowa drogi gminnej G5519.10.2016, 11:32

  Kończą się prace związane z przebudową drogi gminnej nr 291155W (G55) w miejscowości Wiączemin Polski.

  Czytaj więcej
 • Spotkanie aktywizujące

  Spotkanie aktywizujące11.10.2016, 10:14

  Wójt Gminy Słubice oraz Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych, klubów sportowych, grup nieformalnych, przedsiębiorców oraz zainteresowanych mieszkańców gminy Słubice na spotkanie aktywizujące dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy LEADER Spotkanie odbędzie się w dniu 21 października 2016 r. (piątek) o godz. 1200 w Sali Bankietowej Rafallo, Bończa 22a 09-533 Słubice.

  Czytaj więcej
 • Festiwal Od Kujawiaka do Oberka

  Festiwal Od Kujawiaka do Oberka11.10.2016, 10:24

  15 października 2016r (sobota) w Hali Sportowej w Łącku, w godzinach 10.00 - 16.30, odbędzie się 11 Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej. Serdecznie zapraszamy!

  Czytaj więcej
 • Przebudowa drogi gminnej G1

  Przebudowa drogi gminnej G130.09.2016, 14:29

  Już trwają prace związane z przebudową odcinka drogi gminnej nr 291101W (G1) w miejscowości Wiączemin Polski.

  Czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja03.10.2016, 12:45

  Wójt Gminy Słubice zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Słubice do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Słubice w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Słubice.

  Czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja30.09.2016, 13:53

  Wójt Gminy Słubice zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Słubice do konsultacji projektu "Rocznego Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017".

  Czytaj więcej
 • Przygotowania do powiatowo - gminnych ćwiczeń obronnych.

  Przygotowania do powiatowo - gminnych ćwiczeń obronnych.21.09.2016, 15:03

  Informacja na temat spotkania Zespołu Autorskiego Starostwa Powiatowego.

  Czytaj więcej
 • Informacja

  15.09.2016, 13:04

  Ankieta dotycząca świadomości społeczeństwa w dziedzinie bezpieczeństwa ekologicznego związanego ze zmianami klimatu.

  Czytaj więcej
 • Rzeka Roku

  Rzeka Roku01.09.2016, 11:13

  Gmina Słubice zgłosiła do Konkursu„Rzeka Roku”, który jest częścią programu Klubu Gaja – Zaadoptuj rzekę, odcinek Wisły położony w granicach gminy. Konkurs zachęca do poznawania i pielęgnowania dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i społecznego rzek i innych akwenów.

  Czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja01.09.2016, 10:32

  Zasady przyznawania odznaczenia "za zasługi dla obronności kraju".

  Czytaj więcej
 • Konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu

  Konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu29.08.2016, 11:52

  Uprzejmie informujemy że Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz szósty ogłosił konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.

  Czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja29.08.2016, 11:37

  Dnia 17 września 2016 roku (sobota) na terenie gminy Słubice odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

  Czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja24.08.2016, 09:55

  Apel Głównego Lekarza Weterynarii

  Czytaj więcej
 • Informacja

  23.08.2016, 09:05

  Pismo Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 11 sierpnia 2016 roku dotyczące uboju świń na użytek własny w związku z aktualną sytuacją epizootyczną w zakresie występowania afrykańskiego pomoru świń na terenie Polski.

  Czytaj więcej
 • Serdecznie zapraszamy na rajd rowerowy

  Serdecznie zapraszamy na rajd rowerowy23.08.2016, 08:48

  W dniu 3 września 2016 r. (sobota) Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego przy wsparciu Powiatu Płockiego i Klubu Turystyki Kolarskiej ,,BeneqTeam" zaprasza na rajd rowerowy ,,Pojezierzem na rowerze".

  Czytaj więcej
 • Wyprawka szkolna 2016/2017

  10.08.2016, 10:23

  Uprzejmie informuje, że z dniem 19 lipca 2016r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, oraz uchwała nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – Wyprawka szkolna”.

  Czytaj więcej
 • Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2016/2017.

  09.08.2016, 15:11

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach rozpoczyna realizację dożywiania w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Pracownicy socjalni przyjmują już wnioski na dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2016/2017.

  Czytaj więcej
 • Uwaga! Nowy okres zasiłkowy 2016/2017

  09.08.2016, 15:05

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach przypomina o konieczności złożenia wniosków na okres zasiłkowy 2016/2017.

  Czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja09.08.2016, 14:56

  W dniach od 13 sierpnia do 15 sierpnia 2016 r., w Gminie Bodzanów odbędą się Dni Bodzanowa.

  Czytaj więcej
 • Informacje

  Informacje28.07.2016, 13:19

  Uruchomienie syren alarmowych w 72 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2016 r., o godz. 17:00.

  Czytaj więcej
 • Dotacje dla mieszkańców do odnawialnych źródeł energii

  Dotacje dla mieszkańców do odnawialnych źródeł energii19.07.2016, 22:59

  Osoby zainteresowane dotacjami w wysokości do 80% do instalacji odnawialnych źródeł energii dla swoich budynków mieszkalnych proszone są o zgłoszenia oraz wypełnienie i dostarczenie ankiet do Urzędu Gminy do dnia 26 lipca br.!

  Czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja19.07.2016, 12:11

  Apel Prezesa KRUS Pana Jacka Dubińskiego skierowany do rolników, w celu przypomnienia podstawowych zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym podczas intensywnych prac w okresie letnim.

  Czytaj więcej
 • Program Rewitalizacji dla Gminy Słubice

  Program Rewitalizacji dla Gminy Słubice11.07.2016, 11:27

  „Opracowanie programu rewitalizacji szansą na wszechstronny rozwój Gminy Słubice” to tytuł projektu, który uzyskał pozytywna ocenę w konkursie organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Przygotowanie projektów rewitalizacyjnych jest procesem trudnym i długotrwałym. Z tego względu Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął zaproszenie Ministra Rozwoju do współpracy wspierającej gminy w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, poprzez pomoc w przygotowaniu lub zaktualizowaniu programów rewitalizacji, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Spośród 98 projektów z terenu województwa mazowieckiego rekomendowanych do dofinansowania, Gmina Słubice zajęła 8 miejsce. W dniu 16 czerwca 2016r umowę na dofinansowanie opracowania programu rewitalizacji dla Gminy Słubice, podpisał Wójt Krzysztof Dylicki. Całkowita wartość projektu to 25.000 zł z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 90%.

  Czytaj więcej
 • Regaty Żeglarskie w Nowym Duninowie

  Regaty Żeglarskie w Nowym Duninowie 04.07.2016, 14:22

  16 lipca 2016 roku, o godzinie 10:00, nastąpi oficjalne otwarcie Lipcowych Regat Żeglarskich w Nowym Duninowie.

  Czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja23.06.2016, 10:04

  Apel Prezesa KRUS o zapewnienie dzieciom bezpiecznych wakacji na wsi.

  Czytaj więcej
 • Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej.

  Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej.22.06.2016, 12:31

  Powiat Płocki - w porozumieniu z Okręgową Radą Adwokacką w Płocku i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie oraz Gminami z terenu powiatu płockiego od 1 stycznia 2016 roku - realizuje zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

  Czytaj więcej
 • Konkurs

  Konkurs16.06.2016, 15:26

  Zaproszenie do udziału w konkursie na najpiękniejszy ogród Powiatu Płockiego. Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

  Czytaj więcej
 • Badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR)

  Badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR)06.06.2016, 10:50

  Urząd Statystyczny w Warszawie zachęca do najprostszej i najwygodniejszej formy uczestnictwa w badaniu polegającej na samodzielnym spisaniu się przez Internet. Wyniki badań mają posłużyć do oceny zastosowanych i kształtowanych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej oraz dostarczyć informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych, a także ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Mogą być również wykorzystane w procesie kształtowania polityki żywnościowej państwa. Opracowane wyniki będą służyć nie tylko władzom, ale też społecznościom lokalnym i sprzyjać rozwojowi rolnictwa w województwie mazowieckim.

  Czytaj więcej
 • Bezpłatne badania mammograficzne

  Bezpłatne badania mammograficzne30.05.2016, 22:59

  Zapraszamy na badania mammograficzne do Słubic, 3 czerwca w piątek, na boisku przy Gimnazjum.

  Czytaj więcej
 • Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok

  24.05.2016, 23:23

  Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego za rok poprzedni do 31 maja każdego roku.

  Czytaj więcej
 • Akcja Małe Wielkie Historie

  Akcja Małe Wielkie Historie16.05.2016, 13:51

  Muzeum Historii Polski rozpoczyna ogólnopolską akcję zbierania pamiątek historycznych - „Małe Wielkie Historie". Zbiórka zainaugurowana została w Noc Muzeów w kilku miastach Polski.

  Czytaj więcej
 • XVII Powiatowy Dzień Ziemi

  XVII Powiatowy Dzień Ziemi02.05.2016, 15:08

  Samorząd Powiatu Płockiego i Gminy Słubice serdecznie zapraszają na XVII Powiatowy Dzień Ziemi, pod hasem "Ekologia - Tradycja - Współczesność".

  Czytaj więcej
 • Harmonogram pracy Biura Powiatowego ARiMR w Płocku

  Harmonogram pracy Biura Powiatowego ARiMR w Płocku29.04.2016, 14:30

  Harmonogram pracy Biura Powiatowego ARiMR w Płocku w dniach 04.05 ÷ 16.05.2016r. w zakresie przyjmowania „WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI NA ROK 2016”

  Czytaj więcej
 • Zapraszamy na Turniej Tenisa Stołowego do Łącka!

  Zapraszamy na Turniej Tenisa Stołowego do Łącka!29.04.2016, 14:38

  W dniu 7 maja br, w Hali Sportowej w Łącku odbędzie się Turniej Tenisa Stołowego. Rekrutację zawodników prowadzi Biuro Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, nr tel. 24 261-40-54 lub drogą mailową: stowgmin@wp.pl

  Czytaj więcej
 • Szybki PIT

  Szybki PIT22.04.2016, 15:04

  Komunikat dotyczący uruchomionej przez Ministerstwo Finansów usłudze PFR rozliczenie PIT - 37 i PIT - 38 może być proste, szybkie i bezpieczne.

  Czytaj więcej
 • Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze

  Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze22.04.2016, 13:27

  Dnia 24 kwietnia 2016 roku na boisku przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Słubicach odbędą się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze.

  Czytaj więcej
 • Szansa na siłownię zewnętrzną w Słubicach. Głosuj w konkursie Nestle!

  Szansa na siłownię zewnętrzną w Słubicach. Głosuj w konkursie Nestle!18.04.2016, 11:09

  Właśnie wystartowała akcja Nestle Porusza Polskę, której główną nagrodą będzie siłownia zewnętrzna.

  Czytaj więcej
 • Informacja dla Mieszkańców

  07.04.2016, 10:46

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach uprzejmie informuje, że w dniu 9 kwietnia 2016 r. /sobota/, nie odbędzie się spotkanie w ramach Mobilnego Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej.

  Czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja05.04.2016, 10:30

  Dnia 9 kwietnia 2016 r. (sobota) na terenie gminy Słubice odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

  Czytaj więcej
 • Mobilne Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Słubicach

  31.03.2016, 13:07

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubice uprzejmie informuje, że w dniu 9 kwietnia 2016 r. /sobota/, w godzinach 10.00-17.00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach ul. Płocka 34 w ramach Mobilnego Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej będzie można uzyskać bezpłatną pomoc psychologa i prawnika w wymiarze 7- godzinnych dyżurów

  Czytaj więcej
 • Wesołych Świąt!

  Wesołych Świąt!25.03.2016, 12:40

  Czytaj więcej
 • Przekaż 1% podatku

  Przekaż 1% podatku25.03.2016, 12:05

  Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego od 2004 r., dołączyło do grona organizacji pożytku publicznego. Rokrocznie, dzięki kampanii 1%, otrzymują środki, które przeznaczają na realizację cyklicznych przedsięwzięć.

  Czytaj więcej
 • Głosujemy na Marzannę ze Słubic

  Głosujemy na Marzannę ze Słubic11.03.2016, 20:26

  Zachęcamy do głosowania w konkursie na "Najpiękniejszą Marzannę w 2016 roku"

  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

  11.03.2016, 20:20

  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.

  Czytaj więcej
 • Zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert

  19.02.2016, 08:25

  Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w 2016r.

  Czytaj więcej
 • Zarządzenie w sprawie rozdziału środków publicznych na 2016

  19.02.2016, 08:18

  Czytaj więcej
 • Komunikat dot. opłat środowiskowych

  18.02.2016, 13:39

  Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wskazuje terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2015.

  Czytaj więcej
 • Przekaż 1% podatku

  Przekaż 1% podatku12.02.2016, 11:43

  Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego od 2004 roku dołączyło do grona organizacji pożytku publicznego. Dzięki kampanii 1% otrzymują środki, które przeznaczają na realizację cyklicznych przedsięwzięć.

  Czytaj więcej
 • Konkurs FIO - Mazowsze lokalnie 2016

  Konkurs FIO - Mazowsze lokalnie 201610.02.2016, 11:11

  W konkursie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - Mazowsze lokalnie, o dotacje w wysokości 1500- 5000 zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne.

  Czytaj więcej
 • Walentynki w Stadzie Ogierów w Łącku

  Walentynki w Stadzie Ogierów w Łącku10.02.2016, 09:24

  Klub Jeździecki "Łąck" oraz Stado Ogierów w Łącku serdecznie zapraszają na zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody, które zostaną rozegrane na hali Stada Ogierów w Łącku 14 lutego 2016 r.

  Czytaj więcej
 • Debaty społeczne dotyczące bezpieczeństwa

  Debaty społeczne dotyczące bezpieczeństwa05.02.2016, 14:58

  Debaty odbędą się: 11 lutego 2016 roku w Auli Miasta Płocka; Stary Rynek 1 i 18 lutego 2016 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach.

  Czytaj więcej
 • Bezpłatne badania na HIV

  Bezpłatne badania na HIV01.02.2016, 14:00

  Czytaj więcej
 • Zapytaj o Fundusze UE w Urzędzie Gminy Słubice

  Zapytaj o Fundusze UE w Urzędzie Gminy Słubice25.01.2016, 11:43

  W dniu 27 stycznia br (środa) w sali obrad Urzędu Gminy Słubice gościć będziemy przedstawicieli Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Wszystkich zainteresowanych problematyką funduszy unijnych zapraszamy w godzinach 10-13.

  Czytaj więcej
 • Nieodpłatna pomoc prawna.

  Nieodpłatna pomoc prawna.05.01.2016, 11:12

  Bezpłatne porady prawne na terenie powiatu płockiego od 1 stycznia 2016 roku.

  Czytaj więcej
 • Wesołych Świąt!

  Wesołych Świąt!22.12.2015, 13:37

  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim aby ten wyjątkowy czas odradzania się dobra, wprowadził do naszych domów radość, spokój, rodzinne ciepło i wzajemne zrozumienie. A Nowy Rok 2016 niech będzie obfity w zdrowie, szczęście, sukcesy i spełniające się marzenia. Katarzyna Monika Milczarek -Przewodnicząca Rady Gminy i Krzysztof Dylicki - Wójt Gminy Słubice

  Czytaj więcej
 • Harmonogram zbiórki odpadów na 2016r

  Harmonogram zbiórki odpadów na 2016r18.12.2015, 15:03

  Przedstawiamy harmonogram zbiórki odpadów na 2016r.

  Czytaj więcej
 • "SANUS" informuje o oferowanych świadczeniach

  17.12.2015, 09:11

  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SANUS" informuje o oferowanych świadczeniach.

  Czytaj więcej
 • Dofinansowanie na usuniecie azbestu

  Dofinansowanie na usuniecie azbestu17.12.2015, 09:29

  Gmina Słubice otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usunięcie azbestu.

  Czytaj więcej
 • Ankieta dla mieszkańców

  15.12.2015, 15:01

  W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zwracamy się z uprzejmą prośba do mieszkańców gminy o możliwość wypełnienia krótkiej ankiety badającej zapotrzebowanie w zakresie umiejętności cyfrowych.

  Czytaj więcej
 • Konsultacje społeczne

  09.12.2015, 11:19

  Konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027.

  Czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja04.12.2015, 13:28

  W dniu 24 grudnia 2015 roku Urząd Gminy Słubice będzie nieczynny.

  Czytaj więcej
poprzednie[1] ... [9] [10] [11] [12]       następne

Polecamy