Rozmiar tekstu: A A A

Urząd Gminy

Pracownicy i komórki ogranizacyjne

Sekretariat
tel. (24) 277-89-30
fax (24) 277-89-49

Wójt Gminy
Jacek Kozłowski
tel.(24) 277-89-31

Sekretarz Gminy
tel. (24) 277-89-32

Skarbnik Gminy
tel. (24) 277-89-33

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i dowodów osobistych
tel. (24) 277-89-42

Oświata, kultura, sport, turystyka, zdrowie, Z-ca Kierownika USC
tel. (24) 277-89-34

Obrona cywilna, sprawy wojskowe, ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa, utrzymanie dróg
tel. (24) 277-89-43
Kasa, rolnictwo, gospodarka nieruchomościami
tel. (24) 277-89-41

Księgowość budżetowa
tel. (24) 277-89-36

Płace
tel. (24) 277-89-37

Podatki i opłaty lokalne
tel.(24) 277-89-38

Księgowość placówek oświatowych
tel. (24) 277-89-44

Gospodarka odpadami
tel. (24) 277-89-35

Ochrona środowiska, pozyskiwanie środków pozabudżetowych, działalność gospodarcza, promocja gminy, opieka nad zwierzętami

tel. (24) 277-89-45

Planowanie przestrzenne, zamówienia publiczne, inwestycje gminne, ochrona danych osobowych
tel. (24) 277-89-40
Biuro rady, kadry, zabytki, archiwum
tel. (24) 277-89-39

Infrastruktura wodna i kanalizacyjna
tel. (24) 277-89-46

Konserwator sieci wodociągowej
tel. 721-689-587

 

Polecamy