Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Zobacz archiwum aktualności
 • Informacja

  Informacja23.06.2016, 10:04

  Apel Prezesa KRUS o zapewnienie dzieciom bezpiecznych wakacji na wsi.

  Czytaj więcej
 • Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej.

  Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej.22.06.2016, 12:31

  Powiat Płocki - w porozumieniu z Okręgową Radą Adwokacką w Płocku i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie oraz Gminami z terenu powiatu płockiego od 1 stycznia 2016 roku - realizuje zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

  Czytaj więcej
 • Konkurs

  Konkurs16.06.2016, 15:26

  Zaproszenie do udziału w konkursie na najpiękniejszy ogród Powiatu Płockiego. Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

  Czytaj więcej
 • Badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR)

  Badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR)06.06.2016, 10:50

  Urząd Statystyczny w Warszawie zachęca do najprostszej i najwygodniejszej formy uczestnictwa w badaniu polegającej na samodzielnym spisaniu się przez Internet. Wyniki badań mają posłużyć do oceny zastosowanych i kształtowanych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej oraz dostarczyć informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych, a także ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Mogą być również wykorzystane w procesie kształtowania polityki żywnościowej państwa. Opracowane wyniki będą służyć nie tylko władzom, ale też społecznościom lokalnym i sprzyjać rozwojowi rolnictwa w województwie mazowieckim.

  Czytaj więcej
 • Bezpłatne badania mammograficzne

  Bezpłatne badania mammograficzne30.05.2016, 22:59

  Zapraszamy na badania mammograficzne do Słubic, 3 czerwca w piątek, na boisku przy Gimnazjum.

  Czytaj więcej
 • Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok

  24.05.2016, 23:23

  Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego za rok poprzedni do 31 maja każdego roku.

  Czytaj więcej
 • Akcja Małe Wielkie Historie

  Akcja Małe Wielkie Historie16.05.2016, 13:51

  Muzeum Historii Polski rozpoczyna ogólnopolską akcję zbierania pamiątek historycznych - „Małe Wielkie Historie". Zbiórka zainaugurowana została w Noc Muzeów w kilku miastach Polski.

  Czytaj więcej

Polecamy