Rozmiar tekstu: A A A

Urząd Gminy

Pracownicy i komórki ogranizacyjne

Sekretariat
tel. (24) 277-89-30
fax (24) 277-89-49

Wójt Gminy
Jacek Kozłowski
tel.(24) 277-89-31

Sekretarz Gminy
tel. (24) 277-80-31
tel. (24) 277-89-32

Skarbnik Gminy
tel. (24) 277-89-33

Oświata, kultura, sport, turystyka, zdrowie, ochrona środowiska, utrzymanie czystości
Pozyskiwanie środków, promocja gminy, bezpieczeństwo i higiena pracy

tel. (24) 277-89-34

Gospodarka odpadami
tel. (24) 277-89-35

Księgowość budżetowa
tel. (24) 277-89-36

Płace
tel. (24) 277-89-37

Podatki i opłaty lokalne
tel.(24) 277-89-38

Biuro rady
tel. (24) 277-89-39

Planowanie przestrzenne, zamówienia publiczne, gospodarka komunalna, inwestycje gminne
tel. (24) 277-89-40

Kasa
tel. (24) 277-89-41

Urząd Stanu Cywilnego, sprawy obywatelskie i wojskowe
tel. (24) 277-89-42

Obrona cywilna, ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa, utrzymanie dróg
tel. (24) 277-89-43

Księgowość placówki oświatowe
tel. (24) 277-89-44

Konserwator sieci wodociągowej, oczyszczalnia ścieków
tel. (24) 277-89-46
tel. 721-689-587
tel. 785-375-182

 

 

 

Polecamy