Rozmiar tekstu: A A A

Gmina Słubice

Dane statystyczne

Województwo: mazowieckie

Powiat:             płocki

Powierzchnia:                                                                9568 ha

1. Grunty rolne ogółem:                                               6993 ha

w tym: 

                   • grunty orne:                                              5260 ha
                   • sady:                                                         282 ha
                   • łąki trwałe:                                                    657 ha
                   • pastwiska trwałe:                                        719 ha
                   • grunty pod stawami:                                       4 ha

 • grunty pod rowami:                                                   71 ha

2. Nieużytki:                                                                   160 ha

3. Grunty leśne ogółem:                                               1339 ha

w tym: 

 • lasy:                                                                    1303 ha
 • grunty zadrz/zak:                                                     36 ha

4. Grunty zabudowane i zurbanizowane ogółem:         455 ha

w tym:

 • tereny mieszkaniowe:                                             255 ha
 • tereny przemysłowe:                                                  2 ha
 • inne tereny zabudowane:                                           20 ha
 • zurbanizowane tereny niezabudowane:                         1 ha
 • tereny rekreacyjno – wypoczynkowe:                           7 ha
 • użytki kopalne:                                                          1 ha
 • tereny komunikacyjne (drogi):                                    169 ha  

5. Grunty pod wodami ogółem:                                      572 ha

w tym:

 • grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi:      570 ha
 • grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi:          2 ha

6. Tereny różne:                                                               49 ha

 Liczba mieszkańców: wg stanu na 31.12.2021 r. - 4339  (dane gminy)

 Liczba sołectw: 18

 Liczba miejscowości: 23

 

 

Polecamy