Rozmiar tekstu: A A A

Projekty i Fundusze

 • Projekt Zdalna Szkoła+

  Projekt Zdalna Szkoła+04.09.2020, 10:54

  Gmina Słubice realizuje projekt ZDALNA SZKOŁA+.

  Czytaj więcej
 • Projekt Zdalna Szkoła

  Projekt Zdalna Szkoła04.09.2020, 10:51

  Gmina Słubice realizuje projekt ZDALNA SZKOŁA.

  Czytaj więcej
 • Zapraszamy na ORLIKA

  15.04.2015, 11:22

  Zapraszamy do korzystania z obiektu sportowego ORLIK 2012. Kompleks boisk w Słubicach przy ul. Szkolnej to niezwykle atrakcyjna oferta zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dorosłych. W jego skład wchodzi boisko do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne, na którym można grać w koszykówkę, siatkówkę oraz tenisa.

  Czytaj więcej
 • Dotacje dla klubów sportowych

  15.04.2015, 11:21

  Zgodnie z przyjętym Uchwałą Rady Gminy Słubice Programem Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok za priorytetowe zadania Gminy do realizacji w roku 2015 we współpracy z organizacjami pozarządowymi przyjęto zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

  Czytaj więcej
 • Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w gminie Słubice

  15.04.2015, 11:20

  Gmina Słubice w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizuje projekt pn. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w gminie Słubice”.

  Czytaj więcej
 • Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość

  15.04.2015, 11:17

  W trzech szkołach z terenu gminy Słubice trwają zajęcia dodatkowe w ramach Umowy partnerskiej podpisanej z Województwem Mazowieckim na rzecz realizacji projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”.

  Czytaj więcej
 • Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej działającej przy OSP Słubice

  15.04.2015, 10:31

  Nowe instrumenty dęte -Trąbki - 3 szt., Puzony tenorowe - 2 szt., Waltornie - 2 szt., Saksohorn Barytonowy -1 szt., Saksohorn tenorowy- 1 szt., Saksofon sopranowy - 1 szt., Saksofon Altowy - 1 szt., Saksofon Tenorowy - 2 szt., Flet poprzeczny - 2 szt., Flet piccolo- 1 szt. oraz Klarnety- 3 szt.- łącznie 19 sztuk instrumentów wraz z pokrowcami wzbogaciło wyposażenie Orkiestry Dętej działającej przy OSP Słubice.

  Czytaj więcej

Polecamy