Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

 • Szkolenie dla rolników

  Szkolenie dla rolników15.01.2020, 12:17

  Informacja o szkoleniu uzupełniającym z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym".

  Czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja13.01.2020, 11:00

  Ulotka informacyjna dotycząca usług związanych z instalacjami fotowoltaicznymi.

  Czytaj więcej
 • Otwarty konkurs ofert

  Otwarty konkurs ofert10.01.2020, 10:15

  Zarządzenie Nr 0050.3.2020 Wójta Gminy Słubice z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Słubice na 2020 r.

  Czytaj więcej
 • Harmonogram zbiórki odpadów na terenie gminy Słubice na 2020 rok

  Harmonogram zbiórki odpadów na terenie gminy Słubice na 2020 rok08.01.2020, 10:23

  Czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja07.01.2020, 14:36

  Rozkład jazdy autobusów na uroczystość "Przekażmy Sobie Znak Pokoju".

  Czytaj więcej
 • UWAGA! Już jutro zbiórka odpadów komunalnych!

  UWAGA! Już jutro zbiórka odpadów komunalnych!07.01.2020, 14:26

  Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Słubice w miesiącu styczniu 2020 roku.

  Czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja07.01.2020, 12:39

  Informacja dotycząca grypy ptaków oraz rozporządzenie MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

  Czytaj więcej
 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna07.01.2020, 11:08

  Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu płockiego w 2020 roku.

  Czytaj więcej
 • Informacja

  30.12.2019, 10:44

  Informacja o sprzedaży biletów miesięcznych w Urzędzie Gminy Słubice.

  Czytaj więcej
 • Komunikat

  Komunikat30.12.2019, 10:22

  Informacja o zmianie rachunku bankowego do opłat za odpady komunalne

  Czytaj więcej
 • Dofinansowanie na usunięcie wyrobów zawierających azbest

  Dofinansowanie na usunięcie wyrobów zawierających azbest11.12.2019, 12:20

  Czytaj więcej
 • Awaria wodociągowa

  Awaria wodociągowa11.12.2019, 10:44

  Informacja o chwilowej przerwie w dostępie do wody.

  Czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja10.12.2019, 09:57

  Zarządzeniem 0050.135.2019 z 3 grudnia 2019 roku Wójt Gminy Słubice ustanowił dzień 24 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Słubice.

  Czytaj więcej
 • "Czyszczone kominy to mniejszy smog".

  09.12.2019, 10:58

  Komunikat Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną "Czyszczone kominy to mniejszy smog".

  Czytaj więcej
 • Ankieta

  27.11.2019, 13:43

  Ankieta do Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych alkoholowych i narkomanii dla Gminy Słubice - 2019

  Czytaj więcej
 • Filmy edukacyjne o rezerwatach przyrody

  Filmy edukacyjne o rezerwatach przyrody25.11.2019, 14:43

  Filmy realizowane na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

  Czytaj więcej
 • Upoważnienie do dokonywania odczytów wskazań wodomierzy w gminie Słubice.

   Upoważnienie do dokonywania odczytów wskazań wodomierzy w gminie Słubice.20.11.2019, 08:02

  Wójt Gminy Słubice zarządzeniem nr 0050.121.2019 z dnia 19 listopada 2019 roku upoważnił Panią Natalię Kordalewską - pracownika Urzędu Gminy Słubice do dokonywania odczytów wskazań wodomierzy na terenie gminy Słubice.

  Czytaj więcej
 • Zaproszenie do udziału w projekcie

  Zaproszenie do udziału w projekcie13.11.2019, 08:55

  Wyższa Szkoła Gospodarki zaprasza do udziału w projekcie "Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  Czytaj więcej
 • Szkolenie dla rolników

  Szkolenie dla rolników07.11.2019, 13:49

  Informacja dla mieszkańców gminy Słubice o obowiązkowym szkoleniu skierowanym do rolników w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

  Czytaj więcej
 • Nieodpłatna pomoc prawna

  06.11.2019, 14:41

  Informacja dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r.- Powiat Płocki.

  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie30.10.2019, 09:49

  Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie remontowe.

  Czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja07.10.2019, 08:27

  Informacja Kierownika Biura Powiatowego w Płocku ARiMR o możliwości składania wniosków o udzielenie pomocy w związku ze szkodami w uprawach rolnych.

  Czytaj więcej
 • 14. Festiwal

  14. Festiwal 25.09.2019, 08:40

  Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego zaprasza na Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej "Od Kujawiaka do Oberka".

  Czytaj więcej
 • Mobilny Punkt Informacyjny

  Mobilny Punkt Informacyjny25.09.2019, 08:24

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na konsultacje mieszkańców Gminy Słubice.

  Czytaj więcej
 • Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dofinansowanego ze środków powiatu płockiego.

  Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dofinansowanego ze środków powiatu płockiego.24.09.2019, 14:18

  Informacja o udziale jednostek OSP z terenu Gminy Słubice w III edycji programu pn."Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania" dofinansowanego ze środków Powiatu Płockiego.

  Czytaj więcej
 • Rekrutacja do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego

  Rekrutacja do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego23.09.2019, 13:57

  Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o powołaniu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Realizacja tego zadania nastąpi w wyniku otwartego konkursu ofert.

  Czytaj więcej
 • Terminy składania zgłoszeń przez posiadaczy świń w odniesieniu do terenów objętych ASF

  Terminy składania zgłoszeń przez posiadaczy świń w odniesieniu do terenów objętych ASF20.09.2019, 13:36

  Informacja dla rolników z terenu Gminy Słubice hodujących trzodę chlewną.

  Czytaj więcej
 • Komunikat - przerwa w dostawie wody

  20.09.2019, 11:44

  Informacja dla mieszkańców wsi Grabowiec o przerwie w dostawie wody.

  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie o przetargu

  Ogłoszenie o przetargu19.09.2019, 08:38

  Ogłoszenie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu o przetargu na remont posadzek.

  Czytaj więcej
 • Masz Głos - czyli bądź aktywny lokalnie

  Masz Głos - czyli bądź aktywny lokalnie19.09.2019, 08:11

  Kolejna edycja przedsięwzięcia, w którym mogą wziąć udział organizacje i grupy chcące zmieniać najbliższe otoczenie tak, aby wszystkim żyło się wygodniej, ciekawiej i łatwiej.

  Czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja19.09.2019, 08:02

  Zaproszenie na szkolenie z zakresu nowego programu regeneracji gleb zakwaszonych - dotacje na wapnowanie.

  Czytaj więcej
 • Dofinansowanie na usunięcie wyrobów zawierających azbest

  Dofinansowanie na usunięcie wyrobów zawierających azbest18.09.2019, 15:14

  Czytaj więcej
 • Sprzedaż trzody chlewnej

  11.09.2019, 15:22

  Informacja dotycząca możliwości sprzedaży trzody chlewnej na terenie czerwonej strefy afrykańskiego pomoru świń (ASF).

  Czytaj więcej
 • Komunikat

  Komunikat06.09.2019, 10:48

  Komunikat w sprawie zmian godzin pracy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Płocku.

  Czytaj więcej
 • Zaproszenie

  Zaproszenie05.09.2019, 12:37

  Zaproszenie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Słubice do konsultacji projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020"

  Czytaj więcej
 • Komunikat dla rolników

  Komunikat dla rolników04.09.2019, 12:04

  Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii dla rolników związany z zanieczyszczeniem wody w Wiśle.

  Czytaj więcej
 • Informacja

  04.09.2019, 11:49

  Zarząd Spółki Wodnej "Kozików-Sady" przypomina o wpłacaniu należności.

  Czytaj więcej
 • Bezpłatne szkolenia "Działaj Solidarnie Młody Człowieku"

  Bezpłatne szkolenia 03.09.2019, 09:11

  Projekt realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku i dofinansowany z Funduszy Europejskich. Adresatami projektu są osoby w wieku 15-29 lat z terenu województwa mazowieckiego.

  Czytaj więcej
 • Komunikat

  Komunikat30.08.2019, 12:56

  Uprzejmie informuję, że w poniedziałek 2 września 2019 roku w godzinach od 17-tej do 18-tej w Urzędzie Gminy Słubice, ul. Płocka 32 - sala posiedzeń, prowadzona będzie sprzedaż biletów miesięcznych na trasy umożliwiające dojazd uczniów do szkół w miejscowościach Gąbin i Płock w tym do Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej.

  Czytaj więcej
 • Informacja w sprawie awarii oczyszczalni "Czajka" w Warszawie.

  Informacja w sprawie awarii oczyszczalni 29.08.2019, 12:19

  W związku z awarią w oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie i przedostaniem się ścieków do Wisły, występuje realne zagrożenie katastrofą ekologiczną. Apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy Iłów oraz gminy Słubice, aby nie wchodzić do rzeki, nie łowić ryb oraz nie poić zwierząt wodą z Wisły

  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie o przetargu

  Ogłoszenie o przetargu21.08.2019, 14:46

  Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu ogłasza postępowanie przetargowe na zadanie remontowe KWP zs. w Radomiu oddział zamiejscowy Płock - remont posadzek".

  Czytaj więcej
 • Uwaga! Gmina Słubice włączona do czerwonej strefy ASF

  Uwaga! Gmina Słubice włączona do czerwonej strefy ASF08.08.2019, 11:36

  W związku z włączeniem m. in. Gminy Słubice do obszaru objętego ograniczeniami w zakresie zwalczania ASF serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy na spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, które odbędzie się 14 sierpnia 2019 roku o godzinie 9.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach.

  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie06.08.2019, 08:18

  Ogłoszenie Wójta Gminy Słubice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Słubice.

  Czytaj więcej
 • Informacja o uruchomieniu syren alarmowych

  31.07.2019, 11:36

  1 sierpnia 2019 r. o godz. 17:00, w 75 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego zostaną włączone syreny alarmowe na terenie Gminy Słubice.

  Czytaj więcej
 • Zapytanie cenowe

  16.07.2019, 14:38

  Wójt Gminy Słubice zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym".

  Czytaj więcej
 • Apel do mieszkańców Gminy Słubice

  Apel do mieszkańców Gminy Słubice10.07.2019, 10:32

  Apel o wywiązywanie się z obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja01.07.2019, 14:29

  Rejestracja kandydatów na członków Rad Powiatowych do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

  Czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja28.06.2019, 15:07

  Nabór wniosków azbest.

  Czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja28.06.2019, 14:59

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

  Czytaj więcej
 • Komunikat

  Komunikat26.06.2019, 12:35

  Szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

  Czytaj więcej
 • Informacja

  19.06.2019, 07:47

  Zarząd Spółki Wodnej "Kozików - Sady" informuje, że wezwania płatnicze zostaną dostarczone wszystkim członkom do 31.07.2019 r.

  Czytaj więcej
 • Komunikat

  Komunikat 14.06.2019, 15:25

  Szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

  Czytaj więcej
 • Komunikat

  Komunikat11.06.2019, 15:23

  Apel do Mieszkańców o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody.

  Czytaj więcej
 • Komunikat

  Komunikat07.06.2019, 11:51

  Szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

  Czytaj więcej
 • Dotacja na budowę drogi gminnej G10 Wymyśle Polskie – Alfonsów – Bończa

  Dotacja na budowę drogi gminnej G10 Wymyśle Polskie – Alfonsów – Bończa 06.06.2019, 15:09

  Dofinansowana inwestycja będzie miała ogromny wpływ przede wszystkim na dogodny dojazd do pól i gospodarstw rolnych dla rolników z miejscowości Bończa, a tym samym poprawi komfort życia mieszkańców.

  Czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja04.06.2019, 14:43

  Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach

  Czytaj więcej
 • Informacja

  04.06.2019, 14:25

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr PZ.041.10.2019 z dnia 4 czerwca 2019 roku

  Czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja04.06.2019, 12:54

  Informacja Wójta Gminy Słubice z dnia 31 maja 2019 roku.

  Czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja04.06.2019, 10:22

  Szkolenie dla rolników pn. "Premie dla młodych rolników i Restrukturyzacja małych gospodarstw"

  Czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja04.06.2019, 10:16

  Zarządzenie Nr 16/2019 Starosty Płockiego z dnia 1 czerwca 2019 roku w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.

  Czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja04.06.2019, 10:12

  Zarządzenie Nr 15/2019 Starosty Płockiego z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie odwołania stanu alarmu przeciwpowodziowego.

  Czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja31.05.2019, 14:56

  Ulotka informacyjna wystosowana do rolników dotycząca zgłaszania wypadków oraz rehabilitacji leczniczej.

  Czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja31.05.2019, 14:37

  Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza na "Piknik Rodzinny - Zdrowie dla wszystkich", który odbędzie się dnia 8 czerwca 2019 roku w godzinach od 12:00 do 17:00 w Płocku Plac Stary Rynek 1.

  Czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja31.05.2019, 14:25

  GMINA SŁUBICE, realizuje grant dofinansowany z Funduszy Europejskich przyznany przez Fundacja Promocji Gmin Polskich w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. Projekt finansowany jest w ramach konkursów Centrum Projektów Polska Cyfrowa, działanie 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" (Nabór nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17)

  Czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja28.05.2019, 14:51

  Zarządzenie Nr 13/2019 Starosty Płockiego z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia stanu alarmu przeciwpowodziowego.

  Czytaj więcej
 • Komunikat Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

  27.05.2019, 09:04

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie informuję, że w dniu 28 maja 2019 r. (termin zapasowy 29 i 30 maja) w ramach ćwiczenia RENEGADE/SAREX-19 między godz. 8.00 a 18.00 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomi syreny alarmowe wchodzące w skład Powiatowego Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności.

  Czytaj więcej
 • Komunikat

  Komunikat20.05.2019, 11:23

  Przerwa w dostawie wody w dniu 20 maja 2019 r., dla odbiorców miejscowości: Łaziska, Grabowiec, Budy, Słubice: ul. Górna oraz w Mieście i Gminie Sanniki: Wólka Niska i Wólka Wysoka

  Czytaj więcej
 • VII Mocarny Rajd Rowerowy

  VII Mocarny Rajd Rowerowy17.05.2019, 11:38

  Dnia 18 maja 2019 roku (sobota) o godzinie 14:00 odbędzie się VII Mocarny Rajd Rowerowy. Serdecznie zapraszamy.

  Czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja16.05.2019, 14:17

  Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świniarach

  Czytaj więcej
 • Kampania Dzień bez Śmiecenia

  Kampania Dzień bez Śmiecenia10.05.2019, 15:02

  11 maja rusza kampania Dzień bez Śmiecenia pod hasłem #ZaczynamOdSiebie.

  Czytaj więcej
 • Komunikat

  Komunikat10.05.2019, 14:45

  Szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

  Czytaj więcej
 • Atlas szerokopasmowego dostępu do Internetu

  Atlas szerokopasmowego dostępu do Internetu02.05.2019, 10:24

  Dane zawarte w Atlasie szerokopasmowego dostępu do Internetu obejmują wszystkie gminy w Polsce. Przedstawiono w nim zestawienie informacji o punktach adresowych, w których dostępny jest internet szerokopasmowy o prędkości powyżej 30 Mb/s (oznaczone jako czarne plamy) oraz miejsca, w których tego zasięgu nie ma (tzw. białe plamy).

  Czytaj więcej
 • MAZOWIECKI FESTYN „ZDROWY I AKTYWNY SENIOR”

  MAZOWIECKI FESTYN „ZDROWY I AKTYWNY SENIOR”02.05.2019, 09:48

  Serdecznie zapraszamy do udziału w MAZOWIECKIM FESTYNIE „ZDROWY I AKTYWNY SENIOR”. Będzie to wydarzenie o charakterze imprezy sportowo-rekreacyjnej z elementami rywalizacji, które odbędzie się 18 maja 2019 w godz.10.00 -17.00 na terenie szkoły w Soczewce k/Płocka.

  Czytaj więcej
 • Niepodległa - moja flaga

  Niepodległa - moja flaga30.04.2019, 14:53

  Czytaj więcej
 • Wiosenne nabory wniosków w LGD Aktywni Razem

  Wiosenne nabory wniosków w LGD Aktywni Razem23.04.2019, 14:04

  LGD Aktywni Razem ogłosiła nabory na realizację grantów i operacji w ramach wdrażania inicjatywy LEADER objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

  Czytaj więcej
 • Komunikat

  Komunikat18.04.2019, 13:46

  Informacja o skróconym czasie pracy Urzędu Gminy Słubice w dniu 19 kwietnia 2019 roku.

  Czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja18.04.2019, 13:34

  Ulotka Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa "Nie wypalaj traw".

  Czytaj więcej
 • Komunikat

  Komunikat11.04.2019, 11:09

  W związku z rozpoczynającym się sezonem wegetacyjnym i kwitnieniem roślin będących pożytkiem dla owadów zapylających informujemy, iż nieprawidłowo wykonywane zabiegi chemicznej ochrony roślin, szczególnie przy użyciu insektycydów, niosą zagrożenie dla pszczół i innych zapylaczy.

  Czytaj więcej
 • Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

  Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników10.04.2019, 15:08

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci rolników. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS.

  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie o przerwie w dostawie energii elektrycznej

  Ogłoszenie o przerwie w dostawie energii elektrycznej08.04.2019, 12:14

  Dnia 11 kwietnia 2019 roku, w godzinach od 8:00 do 14:00, w miejscowości Grabowiec gmina Słubice, w związku z wykonywaniem prac remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej.

  Czytaj więcej
 • Zaproszenie - 9 Rocznica Katastrofy Smoleńskiej

  Zaproszenie - 9 Rocznica Katastrofy Smoleńskiej04.04.2019, 08:14

  Dnia 7 kwietnia 2019 roku, o godzinie 14:00 w miejscu pamięci 96 Dębów w Grzybowie odbędzie się uroczystość związana ze złożeniem hołdu Ofiarom tragedii Smoleńskiej w dziewiątą rocznicę katastrofy.

  Czytaj więcej
 • Zaproszenie

  Zaproszenie03.04.2019, 15:07

  Dnia 8 kwietnia 2019 roku o godzinie 15:00 w siedzibie firmy Zomar odbędzie się spotkanie szkoleniowe dotyczące sposobu upraw truskawek, nawożenia, stosowania środków ochrony roślin oraz zapobiegania, zwalczania szkodników i chorób.

  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach

  Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach03.04.2019, 10:49

  28-go marca 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słubicach odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach.

  Czytaj więcej
 • Informacja o konkursie

  Informacja o konkursie21.03.2019, 13:07

  XI edycja konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich "Polska wieś-dziedzictwo i przyszłość"

  Czytaj więcej
 • Informacja Twój e-PIT

  Informacja Twój e-PIT15.03.2019, 10:55

  W sobotę 16 marca, w godzinach 12:00-20:00 w galerii Wisła na dwóch specjalnie przygotowanych stanowiskach dyżur będą pełnić pracownicy Urzędu Skarbowego w Płocku, którzy pomogą sprawdzić i zaakceptować dane w usłudze Twój e-PIT.

  Czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja15.03.2019, 10:27

  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.

  Czytaj więcej
 • Życzenia dla Sołtysów

  Życzenia dla Sołtysów07.03.2019, 15:07

  Czytaj więcej
 • Zaproszenie

  Zaproszenie01.03.2019, 13:25

  Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem zapraszają na szkolenie, które odbędzie się w środę 20 marca 2019 r,. o godzinie 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Iłowie przy ul. Płockiej 8, pn. MAZOWIECKIE DOBRE PRAKTYKI I TRADYCJE KULINARNE-DOBRE PRAKTYKI I PSZCZELARSKIE-CZY TYLKO MIÓD?

  Czytaj więcej
 • Podsumowanie wyborów Rad Sołeckich i narada z sołtysami

  Podsumowanie wyborów Rad Sołeckich i narada z sołtysami26.02.2019, 15:08

  Od środy 13 lutego do poniedziałku 25 lutego br., na terenie naszej gminy odbyły się zebrania sołeckie przewidziane w harmonogramie zebrań wiejskich.

  Czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja25.02.2019, 12:11

  Utrudnienia w wydawaniu dowodów osobistych w dniu 1 marca 2019 r.

  Czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja25.02.2019, 12:07

  Ulotka informacyjna e-dowód.

  Czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja22.02.2019, 10:22

  Spotkanie informacyjne na temat programu dotacyjnego "Niepodległa" 2019.

  Czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja21.02.2019, 14:37

  W sprawie projektu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Słubice"

  Czytaj więcej
 • Wybory Rad Sołeckich

  Wybory Rad Sołeckich21.02.2019, 08:48

  Od środy 13 lutego na terenie naszej gminy odbywają się zebrania wiejskie podczas, których wybierany jest sołtys i rada sołecka na kolejną kadencję.

  Czytaj więcej
 • e-PIT

  e-PIT20.02.2019, 14:24

  Informacja prasowa Rzecznika Prasowego Izby Administracji Skarbowej w Warszawie dotycząca e-PIT.

  Czytaj więcej
 • Zarządzenie Wójta Gminy Słubice

  Zarządzenie Wójta Gminy Słubice19.02.2019, 15:06

  Dnia 19 lutego 2019 roku Wójt Gminy Słubice wydał Zarządzenie Nr 0050.15.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Słubice w 2019 r.

  Czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja12.02.2019, 15:05

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

  Czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja12.02.2019, 10:25

  Harmonogram zebrań wiejskich dla wyboru sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Słubice

  Czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja07.02.2019, 15:21

  Dnia 8 lutego 2019 r., o godzinie 10:00 w Sali OSP w Gąbinie przy ul. Stary Rynek 15, odbędą się regionalne konsultacje pn. Niezależność i rozwój Kół Gospodyń Wiejskich bez obowiązków i obaw.

  Czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja28.01.2019, 15:19

  Informacja dla właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.

  Czytaj więcej
[1] [2] [3] ... [5]      następne

Polecamy