Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

30.07.2020, 09:13

 

Przyznawane już po raz 21. Nagrody to uhonorowanie pracy i talentu ludzi wybitnych, zaangażowanych
w rozwój oraz promocję naszego regionu. Jest to wyróżnienie przyznawane za indywidualne lub zbiorowe osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony szeroko pojętej kultury, w tym kultury masowej oraz promocję Województwa w tych dziedzinach.

Konkurs doskonale pokazuje jak wielu na Mazowszu jest obywateli, których działalność twórcza, charytatywna czy społeczna, rozsławia nasz region nie tylko w kraju, ale też poza jego granicami. Każdego roku do Nagrody nominowane są nietuzinkowe postacie, mające szczególne zasługi na rzecz społeczności lokalnej. Zachęcam więc do zgłaszania swoich kandydatów oraz proszę o rozpropagowanie idei konkursu w środowiskach lokalnych. Zależy nam, aby docenić i wyróżniać osoby niepospolite, które z potrzeby serca działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej.

Spośród nominowanych zostanie wyłonionych 10. laureatów, którzy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł netto oraz pamiątkową statuetkę.

Szczegółowe warunki i tryb postępowania konkursowego zostały określone w Regulaminie konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, dostępnym na stronach internetowych: www.mazovia.pl oraz www.nagroda.mazovia.pl.

Wnioski należy składać na formularzach zgłoszeniowych, odpowiednio dla osób fizycznych oraz podmiotów niebędących osobą fizyczną, z dopiskiem na kopercie: XXI EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, w nieprzekraczalnym terminie:

  1. pocztą do 18 września 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03–472 Warszawa;
  2. osobiście do 18 września 2020 roku w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, Warszawa, do godz. 15.00.

 

Regulamin kokursu

Wniosek zgłoszeniowy dla  osób fizycznych

Wniosek zgłoszeniowy dla podmiotów niebędących osobą fizyczną

Klauzula informacyjna

Polecamy