Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Szkolenie e-learningowe

27.07.2020, 10:53

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza sołtysów, rady sołeckie, radnych  i  pracowników  UG,  członków   KGW  i  OSP  oraz aktywnych  mieszkańców na szkolenie e- learningowe pn. „Fundusz sołecki ja ko narzędzia aktywizacji wsi”.

Szkolenie odbędzie się w terminie od 14 sierpnia do 30 września 2020 roku na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę potrzebną do wykorzystania u procesach rozwoju lokalnego w oparciu o fundusz sołecki.

Szkolenie składa się z czterech modułów edukacyjnych:

  1. Partycypacja społeczna w rozwoju obszarów wiejskich
  2. Zasady formalno-prawne funkcjonowania funduszu sołeckiego
  3. Fundusz sołecki .,Krok po kroku”
  4. Przykłady dobrych praktyk.

Rekrutacja na szkolenie prowadzona jest w sposób ciągły od 22.07.2020 r. (także w trakcie szkolenia) do 18.09.2020 r.  Zgłoszenia na załączonej karcie zgłoszenia uczestnictwa w formie skanu lub zdjęcia można przesyłać mailowo na adres g.dziedzic@cdr.gov.pl lub pod faxem na nr: 12-424-05-05. O terminie udostępnienia szkolenia poszczególnym osobom będzie decydować dopełnienie formalności związanych ze zgłoszeniem.

Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do posiadania indywidualnego konta poczty elektronicznej. Jedyną aplikacją konieczną do korzystania z narzędzia szkoleniowego jest przeglądarka internetowa. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją losowania.

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez CDR O/Kraków.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest pozytywny wynik testu zaliczeniowego.

Harmonogram zajęć

Karta zgłoszenia uczestnictwa

 

Polecamy