Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Ogłoszenie Starosty Płockiego

25.05.2020, 14:19

O G Ł O S Z E N I E

 

Starosta Płocki informuje, że z dniem 16 maja 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294, oraz z 2020 r. poz. 875), która upraszcza wymagania dla osób chcących skorzystać z takiej pomocy w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.

Nowelizacja wprowadza przepisy mówiące, że w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może się odbywać na odległość poprzez telefon i z wykorzystaniem innych środków porozumienia się na odległość oraz poza lokalem punktu.

Nie jest wymagane – ze względu na bezpieczeństwo – złożenie pisemnego oświadczenia, że dana osoba nie może ponieść kosztów pomocy prawnej.

Wchodzące w życie przepisy rozszerzają nieodpłatną pomoc prawną dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniających innych osób, w ciągu ostatniego roku.

W okresie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania nie można korzystać z osobistej porady w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu płockiego.

W celu skorzystania z porady nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoba proszona jest o kontakt telefoniczny- 24 267 67 76, rejestracja w godzinach   pracy Starostwa Powiatowego w Płocku tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Czekaj na telefon od prawnika w dniu i o wyznaczonej godzinie porady telefonicznej.

Anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub o świadczonym poradnictwie obywatelskim można przekazać pod numerem telefonu 24 267 67 76, na adres e-mail:starostwo@powiat.plock.pl, listownie na adres Starostwa Powiatowego w Płocku, Wydział Organizacji i Nadzoru, ul. Bielska 59, 09-402 Płock lub skrytka ePUAP adres:59y4ajku1g/Skrytka ESP lub 59y4ajku1g/skrytka .

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu 24 267 67 76.

Anonimowa opinia do pobrania.

 

Harmonogram szkoleń on-line z zakresu edukacji prawnej prowadzonych przez Fundację TOGATUS PRO BONO

 

1. Sprawa rozwodowa

21.05.2020 godz. 18:00  

więcej informacji - link

2. Formy wsparcia przewidziane w Tarczy Antykryzysowej

22.05.2020 godz. 18:00

więcej informacji - link

3. Na podstawie i w granicach prawa

25.05.2020 godz. 17:00

więcej informacji - link

4. Legalność realizacji roszczeń powoda przed sądem

26.05.2020 godz. 17:00

więcej informacji - link

5. Sprawy alimentacyjne

27.05.2020 godz. 18:00

więcej informacji - link

6. Upadłość konsumencka

28.05.2020 godz. 18:00

więcej informacji - link

Polecamy