Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dofinansowanego ze środków powiatu płockiego.

24.09.2019, 14:18

Po raz trzeci jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Słubice biorą udział w ww. projekcie. Dzięki pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Płocki planowane jest doposażenie w sprzęt ratowniczy oraz umundurowanie 3 jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Słubice. Zakupione zostaną m.in.: radiotelefony, drabiny nasadkowe drewniane oraz mundury wyjściowe.  Dodatkowo planowana jest modernizacja dachu budynku strażnicy OSP w Juliszewie. Pomoc finansową otrzymają jednostki: OSP Juliszew, OSP Łaziska i OSP Słubice. Skuteczność działania jednostek ochotniczych straży pożarnych uzależniona jest w dużym stopniu od sprzętu, jakim dysponują. Doposażenie jednostek w sprzęt jest procesem ciągłym, wymagającym dużych nakładów finansowych. Mamy nadzieję, że w przyszłych latach program będzie kontynuowany, co pozwoli doposażyć w sprzęt pozostałe jednostki OSP z terenu gminy.

Główne założenia Programu to:

- unowocześnienie wyposażenia ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Płockiego do zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii,

- zwiększenie skuteczności bojowej oraz poszerzenie możliwości działania jednostek OSP z terenu Powiatu Płockiego,

- minimalizacja skutków zdarzeń losowych dzięki szybszej i profesjonalnej interwencji,

- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  Powiatu Płockiego,

- dostosowanie  do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej,

- kontynuacja i podtrzymywanie tradycji strażackich.

Polecamy