Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Uroczystości przy Pomniku 96 Dębów w Grzybowie

16.04.2015, 09:10

Katastrofa rządowego samolotu, na którego pokładzie znajdował się Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wstrząsnęła Nami wszystkimi. Na znak pamięci o ofiarach tego tragicznego wydarzenia w Grzybowie, gm. Słubice powstał pomnik 96 Dębów.

Dziś, 12 kwietnia, w dwa dni po 5 rocznicy tych wydarzeń, w miejscu pamięci odbyły się symboliczne uroczystości zorganizowane przez Fundację "Wieś Ekologiczna" im. Św. Franciszka z Asyżu, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Iłowskiej oraz przy dużym wsparciu ze strony Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach.

W uroczystości udział wzięli m.in. Córka gen. Andersa - Anna Maria Anders, Poseł na Sejm RP - Piotr Zgorzelski, Wójt Gminy Słubice - Krzysztof Dylicki, Radny Rady Powiatu Płockiego - Józef Walewski, radni Rady Gminy Słubice, członkowie FML: Michał Dylicki, Łukasz Bartosiak, Marta Michalak, Ewelina Matuszewska, Katarzyna Brzeska, Anna Kłysiak, Przemysław Derengowski i Rafał Machała, poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych, Polskiego Stronnictwa Ludowego, pododdział strażaków oraz wielu innych znamienitych gości.

Uroczystość poprzedziła Msza Św. w Kościele Parafialnym w Słubicach, następnie gości w eskorcie policji oraz strażaków przemieścili się do Grzybowa, gdzie odbywała się właściwa część uroczystości.

Część uroczystości przy Dębach Pamięci prowadził właściciel dóbr pałacowych w Słubicach - Sławomir Ambroziak, dowódcą pocztów sztandarowych był Komendant Gminny ZOSP RP w Słubicach - Wiesław Cichosz, a dowódcą pododdziału Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach, Prezes OSP Słubice - Marek Tarka. W poczcie sztandarowym Zarządu Powiatowego PSL powiatu płockiego znaleźli się Katarzyna Brzeska, Anna Kłysiak oraz Przemysław Derengowski.

Jednym z ważniejszych punktów uroczystości było poświęcenie symbolicznego krzyża brzozowego ku pamięci mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala", pochodzącego z rodu Mikorskich ze Słubic, którego dokonał Proboszcz Parafii pw. Świętego Marcina w Słubicach - Roman Batorski. Zebrani złożyli również kwiaty pod pamiątkową tablicą pomnika. Kwiaty składali m.in. Anna Maria Anders, Piotr Zgorzelski, Michał Dylicki, w imieniu samorządu - Krzysztof Dylicki, Mariusz Bartos i Józef Walewski, w imieniu Forum Młodych Ludowców - Łukasz Bartosiak, Marta Michalak i Ewelina Matuszewska oraz w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego - Jacek Buła, Krystyna Wojtalewicz i Jadwiga Lewandowska. Garść historii przybliżyli zebranym Sławomir Ambroziak oraz Mariusz Bartos. Głos zabierali również Poseł na Sejm RP - Piotr Zgorzelski. Wójt Gminy Słubice - Krzysztof Dylicki i Marian Kłoszewski, z Fundacji Wieś Ekologiczna, którzy w swojej wypowiedzi podziękował za wkład pracy włożony przy budowie krzyża, ku pamięci poległych w Smoleński, Andrzejowi Markiewiczowi - Prezesowi Koła PSL w Słubicach.

Podczas trwania uroczystości mogliśmy wysłuchać pięknych występów artystycznych w wykonaniu: Magdaleny Cichosz, Moniki Piecka, Joanny Rolewskiej, Orkiestry Dętej OSP Słubice pod batutą Kapelmistrza Szymona Ogrzebacza oraz Zespołu Ludowego Grzybowianki.

Polecamy