Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Nowe dowody osobiste

02.04.2015, 14:48

1 marca 2015 r. weszła w życie ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, zgodnie z którą obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego.

Najważniejsze zmiany to brak adresu zameldowania, brak podpisu (podpis składany jest na wniosku o wydanie dowodu), brak wzrostu i koloru oczu oraz inne, bo przedstawiające wizerunek twarzy w pozycji frontalnej, zdjęcie. Fotografia musi być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Nowy dowód osobisty będzie wydawany tym osobom, które wniosek o jego wydanie złożyły lub złożą po 1 marca br.

Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:

 • upływu terminu ważności dowodu osobistego;
   
 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;
   
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
   
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
   
 • przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, że możliwe będzie złożenie wniosku i odebranie dokumentu w najbliższym lub najdogodniejszym urzędzie, niezależnie od miejsca zameldowania. Dowód wydawany jest nieodpłatnie.

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty jego wydania, a wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.

W związku z wprowadzeniem nowego wzoru dowodu osoby, które posiadają ważny "stary" dowód osobisty nie mają obowiązku jego wymiany.

Renata Przyłoga

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Słubicach

Polecamy