Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Akcja Małe Wielkie Historie

16.05.2016, 13:51

Ogólnopolska akcja zbierania pamiątek historycznych pn. „Małe Wielkie Historie", zainaugurowana została w Noc Muzeów w kilku miastach Polski. Akcja kontynuowana będzie w kolejnych miesiącach, a jej podsumowanie nastąpi w Święto Niepodległości. Celem zbiórki jest pozyskanie muzealiów do kolekcji Muzeum Historii Polski.
Organizatorzy czekają na obiekty o wartościach historycznych, także związane z osobistymi losami darczyńców. Szczególne znaczenie mają przedmioty związane z polską drogą do Niepodległości – zarówno tej w 1918 roku, jak i w roku 1989. Muzeum zainteresowane jest również przedmiotami codziennego użytku, fotografiami, pocztówkami, dokumentami, listami i pamiętnikami, prasą – a także elementami ubioru, umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia wojskowego, zabytkowymi urządzeniami oraz wyrobami rzemieślniczymi i artystycznymi świadczącymi o historii polskiej kultury, przemianach społecznych i gospodarczych.
Pamiątki wejdą w skład tworzącej się kolekcji Muzeum Historii Polski. Część ofiarowanych przedmiotów trafi na wystawę stałą Muzeum, a wszystkie inne dary zostaną należycie zabezpieczone z myślą o badaczach przeszłości i przyszłych wystawach czasowych. Podczas zbiórki darczyńcy otrzymają pamiątkowe certyfikaty.
Akcja „Małe Wielkie Historie" zakończy się specjalnym Dniem Darczyńcy w Święto Niepodległości – 11 listopada, podczas którego zorganizowana zostanie między innymi wystawa podarowanych pamiątek.

Osoby zainteresowane przekazaniem do Muzeum pamiątek mogą zgłaszać się osobiście, telefonicznie, bądź mailowo.
Kontakt pod numerem telefonu: (22) 211 90 29, (22) 211 90 48 lub e-mailem: pamiatki@muzhp.pl.
Szczegóły oraz regulamin zbiórki „Małe Wielkie Historie" dostępne są na stronie Muzeum Historii Polski – www.muzhp.pl.

 

 

Polecamy