Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Mobilne Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Słubicach

31.03.2016, 13:07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubice uprzejmie informuje, że w dniu 9 kwietnia 2016 r. /sobota/, w godzinach 10.00-17.00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach ul. Płocka 34  w ramach Mobilnego Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej będzie można uzyskać bezpłatną pomoc psychologa i prawnika w wymiarze 7- godzinnych dyżurów.

  Z oferty bezpłatnie skorzystać mogą osoby pokrzywdzone przestępstwem  i członkowie ich rodziny. Warunkiem skorzystania z pomocy jest wypełnienie wniosku o udzielenie pomocy, który otrzyma każda osoba zgłaszająca się o pomoc.

Mamy nadzieję, że kontakt ze specjalistami zapoczątkuje interdyscyplinarną pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, w szczególności doświadczających przemocy w rodzinie. W ramach dalszego wsparcia realizowanego przez nasze Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej z siedzibą w Siedlcach oraz filie (Skórzec, Łosice, Łaskarzew, stałe Mobile CPI Trojanów) będziemy mieli możliwość zaproponować osobom pokrzywdzonym przestępstwem:

poradnictwo prawne;
poradnictwo psychologiczne;
psychoterapię;
doradztwo zawodowe;
pokrycie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową;
dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej, która   utraciła sprawność fizyczną;
udzielanie schronienia w ramach mieszkania interwencyjnego;
finansowanie dojazdu do CPI w Siedlcach, Skórcu, Łosicach, Łaskarzewie;
konsultacje z pracownikiem socjalnym;
bony żywnościowe;
zakupy odzieży, obuwia i środków czystości;
dofinansowanie do czynszu;
pokrycie   kosztów  świadczeń   zdrowotnych,   wyrobów  medycznych   wymaganych w procesie leczenia w związku z uszczerbkiem na zdrowiu w wyniku przestępstwa.

Ufamy, że nasza inicjatywa zapoczątkuje dalszą współpracę i przyczyni się tym samym do pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Adresy do kontaktu:

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

09-533 Słubice, ul. Płocka 34

 tel. 24 231-17-44

e-mail: gopsslubice@wp.pl

Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej

08-110 Siedlce, ul. Budowlana l

tel. 25 640 71 30 lub 500 566 881

e-mail: siedlce.cpi@caritas.pl

 

Polecamy