Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

11.03.2016, 20:20

Słubice, 10 marca 2016 roku

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

 

            Działając na podstawie art. 15 ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239), Wójt Gminy Słubice ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r. pn. „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach: piłka nożna i tenis stołowy w m. Słubice w gminie Słubice”

 

 

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „NADWIŚLANIN” Słubice, ul. Płocka 30

09-533 Słubice

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w m. Słubice w gminie Słubice

25 000,00 zł

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „MAZOWIA” Słubice,

ul. Płocka 30,

09-533 Słubice,

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w m. Słubice w gminie Słubice

25 000,00 zł

Razem

50 000,00 zł

  

Oferty nie spełniające wymogów formalnych – brak

  

Oferty, które nie otrzymały dotacji – brak

 

 

Polecamy