Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Informacja dla rodziców dotycząca drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego

19.01.2022, 12:33

Informacja dla rodziców dotycząca drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego w Słubicach, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych.

 

Na podstawie uchwały Rady Gminy Słubice Nr XXVI.156.2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do Przedszkola Samorządowego w Słubicach, oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Słubice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, ustala się następujące kryteria naboru do Przedszkola Samorządowego w Słubicach i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Słubice wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów.

1)   Dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym - potwierdzone dokumentem: dokument potwierdzający zatrudnienie i/lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej/zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów, za które można uzyskać 10 punktów,

2)   Dziecko rodzica samotnie wychowującego, który pracuje/studiuje w systemie stacjonarnym - potwierdzone dokumentem: dokument potwierdzający zatrudnienie i/lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej/zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów; oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, za które można uzyskać 10 punktów,

3)   Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie - potwierdzone dokumentem: Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie, za które można uzyskać 5 punktów,

4) Dziecko uczęszczające wcześniej do Przedszkola Samorządowego w Słubicach (w przypadku dziecka chcącego uczęszczać do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) - potwierdzone dokumentem: Zaświadczenie wydane przez placówkę, za które można uzyskać 5 punktów,

5) Rodzeństwo dziecka uczęszcza do danej placówki - potwierdzone dokumentem: Oświadczenie rodziców dziecka, za które można uzyskać 5 punktów,

6) Perspektywa zamieszkania w obwodzie szkoły/przedszkola w danym roku szkolnym- potwierdzone dokumentem: Oświadczenie rodziców dziecka, za które można uzyskać 5 punktów.

 

Na podstawie  uchwały Rady Gminy Słubice Nr XXVI.157.2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, ustala się następujące kryteria naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej na terenie Gminy wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów.

1)   Dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym - potwierdzone dokumentem: dokument potwierdzający zatrudnienie i/ lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej/zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów, za które można uzyskać 5 punktów,

2)   Miejsce zamieszkania dziecka w pobliżu granicy obwodu szkoły, łatwiejszy dojazd do szkoły na terenie gminy Słubice - potwierdzone dokumentem: Oświadczenie rodziców dziecka, za które można uzyskać 5 punktów,

3)   Perspektywa zamieszkania w obwodzie szkoły w danym roku szkolnym - potwierdzone dokumentem: Oświadczenie rodziców dziecka, za które można uzyskać 5 punktów,

4) Uczęszczanie rodzeństwa dziecka do szkoły, do której ma być przyjęte - potwierdzone dokumentem: Oświadczenie rodziców dziecka, za które można uzyskać 5 punktów,

5) W obwodzie szkoły podstawowej zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców/ opiekunów prawnych w opiece nad dzieckiem - potwierdzone dokumentem: Oświadczenie rodziców dziecka, za które można uzyskać 5 punktów,

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 0050.7.2022 Wójta Gminy Słubice  z dnia 18 stycznia 2022r. poniżej przedstawiam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do Przedszkola Samorządowego w Słubicach i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

od dnia 1 marca 2022r. do 31 marca 2022r.

od dnia 25 kwietnia
2022r. do dnia 6 maja 2022r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1, oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

do dnia 7 kwietnia 2022r.

do dnia 13 maja 2022r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do dnia 14 kwietnia 2022r.

do dnia 1 czerwca 2022r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

od dnia 15 kwietnia 2022r. do dnia 25 kwietnia 2022r.

od dnia 6 czerwca
2022r. do dnia 25 czerwca 2022r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do dnia 30 kwietnia 2022r.

do dnia 30 czerwca
2022r.

 

 

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.7.2022 Wójta Gminy Słubice z dnia  18 stycznia 2022 r. poniżej przedstawiam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Słubice.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych szkół podstawowych  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

od dnia 1 marca 2022r. do 31 marca 2022r.

od dnia 25 kwietnia
2022r. do dnia 6 maja 2022r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1, oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

do dnia 7 kwietnia 2022r.

do dnia 13 maja 2022r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do dnia 14 kwietnia 2022r.

do dnia 1 czerwca 2022r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia

od dnia 15 kwietnia 2022r. do dnia 25 kwietnia 2022r.

od dnia 6 czerwca
2021r. do dnia 25 czerwca 2022r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do dnia 30 kwietnia 2022r.

do dnia 30 czerwca
2022r.

 

Polecamy