Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

„Odpady ograniczam i segreguję - siebie i Ziemię ratuję”

22.11.2021, 12:45

 

Zadanie pn. „Odpady ograniczam i segreguję

- siebie i Ziemię ratuję”

 

mające na celu Podniesienie wiedzy społeczności lokalnej

na temat ograniczania i segregacji odpadów,

 

zostało dofinansowane przez

Lokalną Grupę Działania AKTYWNI RAZEM

w formie GRANTU w kwocie 5000 zł

 

ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020.

 

Polecamy