Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Nowe dowody osobiste od 8 listopada 2021 r. – ważne informacje

28.10.2021, 14:45

     Uprzejmie informuję, że w związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 7 listopada 2021 r. rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców,

 

w piątek 5 listopada br. przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych odbywać się będzie tylko do godziny 12.00.

 

     Od poniedziałku 8 listopada 2021 roku będzie można składać wnioski o dowody osobiste z drugą cechą biometryczną tj. odciskami palców.

Odciski palców i odwzorowanie podpisu właściciela dowodu osobistego to elementy, które znajdą się w warstwach elektronicznej i graficznej wydawanych dowodów osobistych.

Nowe dowody będą wydawane na 10 lat dla osób powyżej 12. roku życia i od tych osób będą pobierane odciski palców. Dla osób do 12. roku życia dowód będzie wydawany na 5 lat, bez pobierania odcisków palców

Należy podkreślić, że w związku z wprowadzeniem nowych dowodów nie ma konieczności wymiany ważnych dokumentów. Z dotychczasowego dowodu będzie można korzystać do czasu, aż minie jego ważność.

Po wprowadzeniu nowych dokumentów składanie wniosku on-line o wydanie dowodu osobistego będzie możliwe wyłącznie w przypadku dokumentu wydawanego dla dzieci do 12. roku życia, ponieważ odciski palców nie będą od nich pobierane.

Po ukończeniu 12. roku życia, aby złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego konieczna będzie osobista wizyta w urzędzie celem pobrania odcisków palców.  

Dla osób, które nie będą mogły udać się do urzędu gminy z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, nowe regulacje przewidują możliwość skorzystania z mobilnej stacji obsługiwanej przez urzędników. Taka osoba lub opiekun będzie mógł zgłosić potrzebę wyrobienia dowodu wyłącznie w mieście powiatowym. Urzędnik przyjedzie do interesanta pod wskazany adres pobytu z komputerem i zestawem, który pozwoli na pobranie odcisków palców.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. To rozporządzenie będzie wdrażane w celu poprawy zabezpieczeń wydawania dowodów osobistych.

 

 

Wójt Gminy Słubice

  Jacek Kozłowski

 

Polecamy