Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji programu współpracy

23.10.2015, 09:10

Wójt Gminy Słubice zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Słubice do konsultacj i projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
 

Formularz uwag i wniosków (Word)

Uchwała i program współpracy (Word)

Polecamy