Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Konkurs Sołtys Roku 2021

17.03.2021, 15:06

 

Starosta Płocki zaprasza aktywnych sołtysów działających na terenie powiatu płockiego do udziału w I edycji konkursu o tytuł „Sołtysa Roku” 2021.

Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej. Sołtysi integrują mieszkańców, sprawiają, że miejscowości tętnią życiem każdego dnia. „Sołtys Roku” 2021 to doskonała okazja do zaprezentowania wyjątkowych osób zaangażowanych w życie małych ojczyzn.

W konkursie, jako kandydat do tytułu „Sołtys Roku” może zostać zgłoszony sołtys, który aktualnie pełni funkcję i był sołtysem co najmniej przez cały rok 2020.

Konkurs ma charakter otwarty. Kandydata z obszaru powiatu płockiego do tytułu „Sołtys Roku” 2021 mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa (co najmniej 10 osób), organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz przedstawiciele władzy samorządowej.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami można składać osobiście lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź innego operatora zajmującego się dystrybucją przesyłek, w terminie do 26 marca 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres:

Starostwo Powiatowe w Płocku

ul. Bielska 59

09-400 Płock

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji 

KONKURS „SOŁTYS ROKU” 2021 

lub na adres mail: rp@powiat.plock.pl

 

Więcej informacji na stronie: 

https://powiat-plock.pl/konkursy/3411-i-edycja-konkursu-o-tytul-soltys-roku-2021

Polecamy