Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Rekrutacja do szkół

03.02.2021, 10:57

 

Zarządzeniem Nr 0050.8.1.2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku Wójt Gminy Słubice ustalił harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do Przedszkola Samorządowego w Słubicach , oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice.

 

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr XXVI.156.2017 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie: 

określenia kryteriów naboru do Przedszkola Samorządowego w Słubicach, oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Słubice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr XXVI.157.2017 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie: 

określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej

Polecamy