Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Konferencja "5 lat po powodzi 2010 - teraźniejszość i przyszłość"

23.05.2015, 21:09

                21 maja 2015 r. w strażnicy OSP RP Wiączemin Polski odbyła się konferencja poświęcona bezpieczeństwu powodziowemu w powiecie płockim – Pięć lat po powodzi 2010 roku – teraźniejszość i przyszłość. Jej organizatorami byli: Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej – Piotr Zgorzelski oraz Starosta Płocki - Mariusz Bieniek przy współudziale Stowarzyszenia Obrońców Doliny Iłowsko- Dobrzykowskiej.

         Konferencję poprzedziła modlitwa i złożenie kwiatów przy kapliczce wybudowanej w miejscu przerwania wału przeciwpowodziowego.

         W konferencji wzięli udział organizatorzy: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Piotr Zgorzelski, Starosta Płocki – Mariusz Bieniek, oraz zaproszeni goście: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Krzysztof Dąbrowski – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie, Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbrygadier Gustaw Mikołajczyk, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – Józef Galica, Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego – Krzysztof Frączkowski, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Iwona Gawłowska, Komendant Miejski PSP w Płocku – Grzegorz Padzik, Komendant Miejski Policji w Płocku – mł. insp. Jarosław Hofman,  płk Dariusz Kuleta – Szef  Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku - ppłk Bogusław Okrasa, Wójt Gminy Słubice – Krzysztof Dylicki, Przewodnicząca Rady Gminy Słubice – Katarzyna Milczarek, Przewodnicząca Stowarzyszenia Obrońców Doliny Iłowsko – Dobrzykowskiej – Wanda Smorzewska, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku – Hilary Januszczyk, Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP , Prezes OSP Słubice – Marek Tarka.

         Tematem przewodnim konferencji były zrealizowane zadania w infrastrukturze powodziowej w powiecie płockim w latach 2010-2014 oraz plany na przyszłość. Został również przedstawiony Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Regionu Wodnego Środkowej Wisły. W dyskusji poruszony został problem regulacji koryta Wisły.

         W konferencji obok wymienionych wcześniej osób uczestniczyli również m.in. Wicestarosta Płocki – Iwona Sierocka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Płockiego – Adam Sierocki, Wójt Gminy Iłów – Roman Kujawa, Naczelnik OSP Słubice – Krzysztof Dobaczewski, Sekretarz OSP Słubice – Michał Dylicki, strażacy z jednostek OSP z terenu gminy Słubice a także radni, sołtysi oraz mieszkańcy gmin Słubice i Gąbin.

          Podczas konferencji gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny PSP odznaczony został medalem „Zasłużony dla Powiatu Płockiego”, zaś medalami okolicznościowymi 15- lecia powiatu Płockiego odznaczeni zostali  Wanda Smożewska Prezes Zarządu Stowarzyszenia Obrońców Doliny Iłowsko - Dobrzykowskiej oraz Waldemar Ciesielski Kierownik Nadzoru Wodnego RZGW w Płocku.

         Ostatnim etapem były ćwiczenia i pokazy zorganizowane przez Państwową Straż Pożarną na terenie pompowni melioracyjnej Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie. W trakcie ćwiczeń, które odbyły się  w Dobrzykowie został zaprezentowany sprzęt ratowniczo – gaśniczy będący na wyposażeniu Komend  Państwowej Straży Pożarnej i jednostek OSP powiatu płockiego i powiatów ościennych. Po zakończeniu ćwiczeń odbyła się zbiórka, podsumowanie przeprowadzonych działań oraz poczęstunek.

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
Wydarzenia

Polecamy