Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

7 rocznica przerwania wału przeciwpowodziowego w Świniarach

23.05.2017, 21:28

W dniu 23 maja br. w remizie OSP w Wiączeminie Polskim odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Płockiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

            Posiedzenia Komisji poprzedziły uroczystości w Świniarach  upamiętniające powódź z 2010 roku. Zapoczątkowała je krótka modlitwa przy kapliczce, którą poprowadził Proboszcz Parafii w Zycku - Ksiądz Stanisław Pakieła.

Następnie zostały złożone symboliczne wiązanki kwiatów przez m.in. Posła na Sejm RP Piotra Zgorzelskiego, przedstawicieli samorządu powiatu płockiego, samorządu gminy Słubice, przedstawicieli Stowarzyszenia Obrońców Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej oraz przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych.

            Tematem posiedzenia była „Ocena stanu bezpieczeństwa powodziowego w powiecie płockim”. Na posiedzeniu obecni byli m.in.: Poseł na Sejm RP Piotr Zgorzelski, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Tomasz Kominek, Starosta Płocki - Mariusz Bieniek, doradca Prezydenta Miasta Płocka – Jacek Kozłowski, Wicestarosta - Iwona Sierocka, Dyrektor Oddziału w Płocku Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – Artur Rychlewski, Kierownik Inspektoratu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Włocławku - Grzegorz Wesołowski, Kierownik Nadzoru Wodnego RZGW w Płocku - Waldemar Ciesielski, Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa - Józef Walewski, Wójt Gminy Słubice - Krzysztof Dylicki, Burmistrz Urzędu Miasta i Gminy Wyszogród – Jan Boszko, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - Hilary Januszczyk, Przewodnicząca Rady Gminy Słubice -  Katarzyna Milczarek, Radni Rady Powiatu Płockiego, członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Płocku,  Radni Rady Gminy Słubice, Sołtysi oraz przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Słubice a także mieszkańcy terenów zalewowych.

            Podczas spotkania przedstawiciele służb odpowiedzialnych za utrzymanie wałów i infrastruktury przeciwpowodziowej oraz odpowiedzialnych za usuwanie namułu z dna rzeki przedstawili informacje dotyczące zakończonych, prowadzonych i planowanych w najbliższym czasie działań w tym zakresie. Poruszony został również temat wykupu gruntów z międzywala. Okazję do wyrażenia swoich opinii i niepokojów mieli również mieszkańcy tych terenów, którzy są bezpośrednio narażeni na zalanie w przypadku przerwania wału przeciwpowodziowego.

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 

Polecamy