Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Dofinansowanie rozbudowy Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego

07.05.2017, 21:23

5 maja b.r. w dawnym kościele ewangelicko- augsburskim, a obecnie należącym do Muzeum Mazowieckiego w Płocku zalążkiem Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim, uroczyście podpisano 3 umowy na dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku,  Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.  Najważniejszym dla Gminy Słubice projektem jest „Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim”.

Całkowita wartość projektu: 7 264 352,12 zł, kwota dofinansowania: 3 357 634,35 zł.

 

Projekt rozbudowy Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim przewiduje wykonanie robót budowlanych, montażowych, rekonstrukcyjnych oraz zagospodarowanie terenu. Powstaną budynki wystawowe, do których zakupione zostaną m.in. eksponaty, wystawa planszowa i wyposażenie kina. Poza tym do dyspozycji zwiedzających zostaną oddane przewodniki, mapy szlaków rowerowych oraz rowery, które ułatwią podróżowanie ścieżkami edukacyjnymi.

 

Druga umowa dot.  dofinansowania projektu „Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I”. Trzecia umowa związana jest z dofinansowaniem projektu pn. „Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach”.

W spotkaniu uczestniczyli Tomasz Kominek- Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego, Leonard Sobieraj – dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku oraz Monika Patrowicz – dyrektor Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach.

Podpisaniu umów towarzyszyły występy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Świniarach oraz ucznia Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach.

Beneficjenci udzielonego wsparcia zaprezentowali poszczególne etapy działań oraz wizualizację zaplanowanych prac budowlanych i remontowych.

Podkreśleniem rangi i znaczenia dla lokalnej społeczności podpisywanych umów było uczestnictwo Księdza Proboszcza Romana Batorskiego, Wójta Gminy Słubice- Krzysztofa Dylickiego, Wójta Gminy Sanniki- Gabriela Wieczorka, Przewodniczącej Rady Gminy Słubice – Katarzyny Milczarek wraz z radnymi: Łukaszem Bartosiakiem, Markiem Dąbkiem Sławomirem Januszewskim, oraz Ryszardem Ziółkowskim, sołtys Wiączemina Polskiego – Małgorzaty Cichosz, przedstawicieli Stowarzyszenia Ekologiczno- Kulturalnego „Ziarno”- Ewy Smuk Stratenwerth i Petera Stratenwerth, przedstawicieli OSP Wiączemin, Juliszew, Piotrkówek, dyrektorów Szkoły Podstawowej w Świniarach, Słubicach, Gimnazjum Publicznego, dofinansowywanych instytucji oraz mieszkańców gminy Słubice.

Dzień dzisiejszy jest dniem szczególnym dla tego miejsca, dla naszej gminy, a myślę, że i dla całego regionu. Kończy pewien etap przygotowania do realizacji bardzo ważnego przedsięwzięcia a jednocześnie rozpoczyna wzmożony okres prac realizacyjnych inwestycji zmieniającej walory poznawcze i krajobrazowe tego miejsca” – takimi słowami rozpoczął swoje wystąpienie wójt gminy Krzysztof Dylicki, w którym podkreślił również, że: „historia tradycji tej społeczności, która tu żyła, po której do dziś pozostały charakterystyczne elementy krajobrazu, nie będzie już tylko wspomnieniem spisanym na kartach historii przekazywanej pokoleniom – ale stanie się realną rzeczywistością”.

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 

Polecamy