Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

02.04.2015, 14:56

16 lutego br., w sali bankietowej Rafallo w Bończy, pary małżeńskie mieszkające na terenie gminy Słubice świętowały jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Postanowieniem z dnia 4 listopada 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał "Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" dwudziestu czterem parom. Są nimi Państwo:

 • Danuta i Michał Bogiel,
 • Zofia i Jan Cieślak,
 • Zofia i Józef Drozdowscy,
 • Krystyna i Wiesław Górscy,
 • Danuta i Jan Józwikowie
 • Danuta i Kazimierz Józwikowie,
 • Zofia i Edward Kalińscy,
 • Kazimiera i Jan Kamińscy,
 • Emilia i Wojciech Kamińscy,
 • Kazimiera i Tadeusz Karolakowie,
 • Stanisława i Tadeusz Kowalewscy,
 • Teresa i Stefan Kowalscy,
 • Janina i Marian Lenarcikowie,
 • Marianna i Ryszard Lewandowscy,
 • Janina i Eugeniusz Majewscy,
 • Kazimiera i Mieczysław Mróz,
 • Henryka i Sylwester Nowakowscy,
 • Janina i Antoni Skroboszowie,
 • Celina i Stefan Stęborowscy,
 • Helena i Józef Walewscy,
 • Jadwiga i Sławian Wargoccy,
 • Stanisława i Kazimierz Wiśniewscy,
 • Kazimiera i Stanisław Zwierzchowscy,
 • Janina i Franciszek Żabka.

W tej wyjątkowej uroczystości Dostojnym Jubilatom towarzyszyli:

Lech Dąbrowski - Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku, Krzysztof Dylicki - Wójt Gminy Słubice, Katarzyna Milczarek - Przewodnicząca Rady Gminy Słubice, Łukasz Bartosiak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Mieszkalnictwa, Barbara Kamińska - Sekretarz Gminy Słubice, Jacek Laska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach.

Zaproszenie na uroczystość skierowane zostało również do Posła na Sejm RP Piotra Zgorzelskiego. Jednak liczne obowiązki uniemożliwiły osobisty udział Posła. Pana Piotra Zgorzelskiego na uroczystości reprezentował asystent Michał Dylicki. Zaproszenie zechciał również przyjąć Proboszcz Parafii Zyck ksiądz Stanisław Pakieła.

Uroczystość rozpoczęła się od Marsza Mendelsona i powitania dostojnych Jubilatów i gości przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Słubicach. Po powitaniu nastąpiła podniosła chwila dekoracji Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadanymi przez Prezydenta RP. W imieniu Prezydenta dekoracji dokonał Krzysztof Dylicki - Wójt Gminy Słubice. Szanownym Jubilatom składano życzenia i wręczono listy gratulacyjne oraz drobne upominki od władz gminy, powiatu, Posła na Sejm Piotra Zgorzelskiego. Życzenia Jubilatom złożył również ksiądz Stanisław Pakieła.

W imieniu Jubilatów, za zorganizowanie uroczystości, podziękował władzom gminy Pan Józef Walewski.

Po oficjalnych przemówieniach wszyscy mogli posłuchać trzech piosenek w pięknym wykonaniu Moniki Piecki, laureatki III edycji konkursu o Doroczną Nagrodę Starosty Płockiego Kwiat Powiatu, w kategorii Talent Roku. Występ Moniki nagrodzony został gromkimi brawami.

Po oficjalnej części uroczystości wszyscy zebrani zostali zaproszeni na poczęstunek. Lampką szampana Pani Katarzyna Milczarek - Przewodnicząca Rady Gminy Słubice wzniosła toast. Przy wspólnym posiłku, w bardzo miłej atmosferze dostojni Jubilaci prowadzili towarzyskie rozmowy. Pan Łukasz Bartosiak zadbał o to, aby Jubilaci cieszący się dobrym zdrowiem mogli potańczyć.

Złote Gody to jubileusz,  za sprawą  którego należy patrzeć na dostojnych Jubilatów z podziwem i szacunkiem, bo mimo różnych przeciwności losu dotrzymali danego sobie przyrzeczenia. Udowodnili, że miłość jest dawaniem, nie braniem, budowaniem, nie niszczeniem, cierpliwym znoszeniem i wiernym dzieleniem każdego sukcesu i każdego smutku.

Wszystkim Jubilatom życzymy kolejnych lat życia w dobrym zdrowiu, w otoczeniu wdzięcznych i kochających, dzieci, wnuków, prawnuków i rodziny.

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 

Polecamy