Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Tolerancja, szacunek, akceptacja - spotkanie integracyjne

16.01.2017, 20:49

W sali bankietowej "Rafallo" w Bończy, w dniu 16 stycznia 2017 roku odbyło się spotkanie integracyjne. Wzorem lat ubiegłych uczestnikami integracji były dzieci i młodzież z terenu gminy Słubice, wychowankowie Specjalnego Ośrodka  Wychowawczego z Mocarzewa z siostrą dyrektor Bernadettą Pogorzelską oraz dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum. W spotkaniu uczestniczyli również: Krzysztof Dylicki - Wójt Gminy, Katarzyna Milczarek - Przewodnicząca Rady Gminy, Barbara Kamińska – Sekretarz Gminy, Henryka Bednarek - Skarbnik Gminy oraz dyrektorzy gminnych  placówek oświatowych i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Imprezę integracyjną prowadził Jacek Laska - Kierownik GOPS.

 

Wójt Krzysztof Dylicki, podkreślił wagę integracji dla społeczności lokalnej. „To dzisiejsze spotkanie to łamanie barier i uprzedzeń, to możliwość wzajemnego uczenia się od siebie szacunku, tolerancji, akceptacji dla inności” – powiedział w swoim wystąpieniu. Część swoich życzeń dla uczestników zawarł w słowach: „ życzę uczestnikom aby Waszym przesłaniem był świat, w którym zwycięża dobro i mądrość. Świat, w którym zawsze będziecie się czuli potrzebni i dowartościowani”.   Dla uczestników przygotowano poczęstunek oraz liczne konkursy, a zabawę taneczną w miłej rodzinnej atmosferze poprowadził Łukasz Bartosiak – radny Rady Gminy.

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
Wydarzenia

Polecamy