Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

XVIII spotkanie pokoleń "Przekażmy sobie znak pokoju"

14.01.2017, 21:53

W dniu 14 stycznia 2017 roku odbyło się kolejne, XVIII już spotkanie pokoleń pod hasłem „Przekażmy sobie znak pokoju”. Organizatorem spotkania był Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Szkoła Podstawowa w Świniarach.

Spotkanie rozpoczęło się od specjalnie celebrowanej przez księdza proboszcza Romana Batorskiego Mszy Świętej, odprawionej w kościele pod wezwaniem św. Marcina w Słubicach o godzinie 11.00. Aby nadać temu lokalnemu wydarzeniu odpowiednią rangę i oprawę, spotkanie, podobnie jak w roku ubiegłym odbyło się poza murami szkolnymi, w sali bankietowej „Rafallo” w Bończy.

Władze Gminy Słubice reprezentowali: Krzysztof Dylicki - Wójt Gminy wraz z Barbarą Kamińską - Sekretarzem Gminy oraz Henryką Bednarek - Skarbnikiem, a także radni gminy na czele z przewodniczącą Rady Gminy – Katarzyną Milczarek i wiceprzewodniczącym - Mariuszem Bartosem. Spotkanie zaszczycili spotkanie swoją obecnością dostojni goście wśród których nie zabrakło: Lecha Dąbrowskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu, Józefa Walewskiego – radnego Rady Powiatu, Jadwigi Korneszczuk – Prezesa Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związku  Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Płocku, a także kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy. 

O oprawę artystyczną zadbały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Świniarach. Wykonane przez nich kolędy na flecie i akordeonie wprowadziły wszystkich w klimat świąteczny. Powitania zaproszonych gości oraz seniorów, mieszkańców gminy dokonał wójt Krzysztof Dylicki. Zwracając się do seniorów powiedział: „Państwo tworzycie cząstkę tej gminy, tej naszej Małej Ojczyzny, razem tworzymy wspólnotę mieszkańców i dzięki Państwa dokonaniom spoglądamy z optymizmem w księgę przyszłości naszej gminy, wpisujemy do niej nowe cele z nadzieją, że kolejny rok będzie dla nas wszystkich lepszy”. Składając życzenia zwrócił się do zebranych słowami: „nawiązując do klimatu minionych świąt Bożego Narodzenia, życzę Państwu, aby pokój płynący z głębi serca, pozwolił budować nowe płaszczyzny porozumienia i współpracy, a także znaleźć wspólny mianownik do dzielenia się swoimi sukcesami z młodym pokoleniem”.

Życzenia złożył również Lech Dąbrowski, w imieniu własnym i Starosty Płockiego, Jadwiga Korneszczuk oraz Katarzyna Milczarek wznosząc toast noworoczny symboliczną lampką szampana.

W słowie wygłoszonym do zebranych, proboszcz parafii Zyck, ksiądz Stanisław Pakieła, nawiązał do wyjątkowej atmosfery niedawno obchodzonych świąt Bożego Narodzenia i do głęboko zakorzenionych w polskiej tradycji zwyczajów jakim jest m.in. dzielenie się opłatkiem.

 Po części oficjalnej Goście  raczyli się uroczystym obiadem, a wspólna zabawa tanecznej była miłym przerywnikiem rozmów i dyskusji przy stołach.

 

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 

Polecamy