Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Spotkanie opłatkowe strażaków ochotników

28.12.2016, 17:55

We wtorek 20 grudnia 2016 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Słubice odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP połączone ze spotkaniem opłatkowym. Na posiedzenie, oprócz członków Zarządu zaproszeni zostali również prezesi oraz naczelnicy ze wszystkich jednostek OSP z terenu gminy.

W trakcie posiedzenia przedstawione zostały informacje dotyczące: udziału jednostek OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych w 2016 roku, przebiegu IV Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Płocku, udziału jednostek OSP w powiatowo-gminnych ćwiczeniach obronnych „Dolina Wisły 2016”, udziału jednostek OSP w VIII Edycji „Konkursu z zakresu wiedzy ekologicznej członków Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie płockim” pod hasłem „Bioróżnorodność szansą rozwoju powiatu płockiego”.

Ustalono też szczegółowy harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych członków OSP. Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, Wójt Gminy Krzysztof Dylicki w krótkim wystąpieniu nawiązał do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Podkreślił, że oprócz wielu symboli tych świąt jest również symbol wigilijnego stołu, przy którym zostawia się wolne miejsce dla nieznajomego. Ten prosty gest symbolizuje dobroć ludzkiego serca, które dostrzega bliźniego w drugim człowieku. Strażacy ochotnicy tworzą również rodzinę, wspólnotę, która i w działaniach statutowych oraz akcjach ratowniczych – dostrzega drugiego człowieka, dostrzega bliźniego. Życzył wszystkim obecnym wielu wspaniałych nowych pomysłów i inicjatyw oraz satysfakcji z ich realizacji, a także ludzkiej serdeczności i szczęścia, którymi można się dzielić z innymi. Swoje wystąpienie zakończył słowami: „życzę dobrej energii na cały 2017 rok oraz przekonania, że to co robicie to coś ważnego, potrzebnego i przynosi to dobro i pożytek mieszkańcom naszej Małej Ojczyzny”.

Na zakończenie druhowie podzielili się opłatkiem życząc sobie nawzajem wszystkiego, co najlepsze.

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
Wydarzenia

Polecamy