Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego

20.11.2016, 12:39

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, przyznawany przez Prezydenta RP jest nagrodą dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. o orderach i odznaczeniach, a włączony do obecnego systemu odznaczeń państwowych ustawą z 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach.

17 listopada br., w sali bankietowej Rafallo w Bończy, pary małżeńskie mieszkające na terenie gminy Słubice świętowały jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.Postanowieniem z dnia 15 czerwca 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Duda, nadał "Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" trzynastu parom. Są nimi Państwo:

Stanisława i Jan Chudzyńscy
Zofia i Kazimierz Cieślakowie
Zofia i Marian Czarneccy
Anna i Jerzy Dybcowie
Janina i Stanisław Gierasowie
Marianna i Włodzimierz Józwikowie
Teresa i Józef Kiełbasowie
Stanisława i Antoni Kowalczykowie
Janina i Jan Marcowie
Anna i Czesław Nowiccy
Danuta i Wawrzyniec Olkowiczowie
Marianna i Kazimierz Wolińscy
Teresa i Jan Wydrowie      

W tej wyjątkowej uroczystości Dostojnym Jubilatom towarzyszyli:

Marlena Mazurska – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, Józef Walewski – Radny Rady Powiatu w Płocku, Hilary Januszczyk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, pełnomocnik Starosty Płockiego do spraw współpracy z OSP, ksiądz Roman Batorski – Proboszcz Parafii Słubice, Krzysztof Dylicki - Wójt Gminy Słubice, Katarzyna Milczarek - Przewodnicząca Rady Gminy Słubice, Łukasz Bartosiak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Mieszkalnictwa, Barbara Kamińska - Sekretarz Gminy Słubice, Henryka Bednarek – Skarbnik Gminy Słubice, Jacek Laska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania dostojnych Jubilatów i gości przez Renatę Przyłogę - kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Słubicach. Po powitaniu nastąpiła podniosła chwila dekoracji Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadanymi przez Prezydenta RP. W imieniu Prezydenta  dekoracji dokonał Krzysztof Dylicki - Wójt Gminy Słubice.

Bezpośrednio po dekoracji pogratulował Jubilatom odznaczeń i podziękował za wspólne lata przeżyte razem, za trud w wychowaniu dzieci, za pracę na rzecz swojej rodziny, najbliższego środowiska i całej gminy. W dalszej części wystąpienia przytoczył słowa, których autorem jest Rabindranath Tagor, indyjski poeta i filozof, laureat nagrody Nobla:

Nie przystawaj dla zbierania kwiatów, by je zachować, ale idź naprzód, a kwiaty będą ciągle kwitnąć na Twojej drodze” a następnie zwrócił się do odznaczonych słowami:

„I właśnie ten dzisiejszy Jubileusz, za sprawą którego patrzymy na Państwa z podziwem i chylimy przed Wami czoła z szacunkiem i pokorą – to są te najcenniejsze, najpiękniejsze kwiaty na Waszej drodze, natomiast rodziny, które przez swój związek założyliście, nasza lokalna społeczność, nasza mała Ojczyzna, to jest ta gleba, żyzna gleba, na której te kwiaty mogą rosnąć i rozkwitać. Życzę Wam, aby na wspólnej drodze życia kwiaty kwitły jak najdłużej, z pożytkiem dla Was i Waszych rodzin, z pożytkiem dla Gminy, z pożytkiem dla Państwa i Społeczeństwa”.

Po wystąpieniu wójta, również zaproszeni goście składali życzenia dostojnym Jubilatom, wręczali listy gratulacyjne oraz drobne upominki.

Oprawę artystyczną uroczystości zapewnił Zespół Ludowy „Grzybowianki”.  Występ Zespołu nagrodzony został gromkimi brawami.

Po oficjalnej części uroczystości wszyscy zebrani zostali zaproszeni na poczęstunek. Lampką szampana Pani Katarzyna Milczarek - Przewodnicząca Rady Gminy Słubice wzniosła toast. Przy wspólnym posiłku, w bardzo miłej atmosferze dostojni Jubilaci prowadzili towarzyskie rozmowy.

Wszystkim parom świętującym Złote Gody życzymy jeszcze wielu wspólnych lat życia, dobrego zdrowia, spokoju oraz rodzinnego szczęścia.

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 

Polecamy