Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Narodowe Święto Niepodległości w Słubicach

12.11.2016, 15:28

W piątek, 11 listopada br. przypada jedno z najważniejszych państwowych świąt – Narodowe Święto Niepodległości. Dzień ten powinien być dniem w którym nie tylko wspominamy trudną drogę, jaką przeszli Polacy w drodze ku wyzwoleniu, ale i dniem radości z powodu tego, że żyjemy w wolnym i suwerennym kraju.

W tym dniu uczestnictwem w południowej mszy świętej rozpoczęły się gminne obchody Dnia Niepodległości. Uroczystą oprawę mszy świętej zapewniła orkiestra strażacka funkcjonująca przy OSP Słubice, pod batutą kapelmistrza Szymona Ogrzebacza, poczty sztandarowe OSP Słubice, OSP Wiączemin Polski, instancji gminnej Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz pododdział strażaków w szyku zwartym. Uczestnikami uroczystości byli m.in. Krzysztof Dylicki – Wójt Gminy Słubice, Katarzyna Milczarek – Przewodnicząca Rady Gminy, Mariusz Bartos – Wiceprzewodniczący Rady Gminy, radni rady Gminy, właściciel Pałacu w Słubicach i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej- Sławomir Ambroziak, Skarbnik Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej – Wanda Dragan wraz z uczestnikami Iłowskiego Marszu Niepodległości, delegacje Koła Gospodyń Wiejskich w Słubicach, Zespołu Ludowego Grzybowianki, szkół oraz mieszkańcy gminy.

Orkiestra strażacka poprowadziła orszak uczestników na cmentarz parafialny, gdzie złożono kwiaty. Najpierw na wspólnej mogile cywilnych ofiar niemieckiego terroru, w której pochowano około 60 mieszkańców Słubic i innych terenów zamordowanych przez żołnierzy Wehrmachtu, funkcjonariuszy SS i żandarmerii. Kwiaty złożyła delegacja Koła Gospodyń Wiejskich ze Słubic. Potem orszak przemaszerował pod grób nieznanego żołnierza, gdzie spoczywa około 90 żołnierzy z 24 Pułku Piechoty, 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii „Pomorze” poległych 17 i 18 września 1939 r. Uroczystość poprowadził osobiście wójt Krzysztof Dylicki. Po odegraniu hymnu przez orkiestrę strażacką, w swoim wystąpieniu podkreślił, że nic nie jest dane na zawsze i zdobytą wolność trzeba utrzymać i ją pielęgnować. Nawiązując do tego szczególnego miejsca powiedział, że spoczywający tu żołnierze: „zginęli w imię wyższych wartości, wartości przekazanych nam, wartości dzięki którym możemy dzisiaj w tym przemarszu, godnie i bez obaw nieść naszą flagę narodową, wysłuchać hymnu, utrzymać wypracowaną przez wieki polską kulturę narodową, wiarę, tradycje i polskie świętości”. Podkreślił, że „współczesny patriotyzm to przede wszystkim pamięć i szacunek. Dlatego pamiętajmy o spoczywających w tej kwaterze żołnierzach, bo pamięć o historii stanowi o bycie narodu”.

Dalszą część uroczystości stanowił apel poległych przygotowany przez pana Sławomira Ambroziaka. Po apelu nastąpiło złożenie kwiatów przez delegacje, krótka modlitwa którą poprowadził ksiądz proboszcz parafii Słubice, Roman Batorski a następnie przemarsz pod kopiec powstańców styczniowych, na ulicę Wiślaną. Uroczystość przy kopcu rozpoczęła się hymnem państwowym w wykonaniu orkiestry strażackiej. W krótkim wystąpieniu wójt Krzysztof Dylicki powiedział m.in. że: „w ubiegłym roku spełniło się dzieło odsłonięcia i utrwalenia w pamięci naszej i przyszłych pokoleń tego miejsca, miejsca skłaniającego do refleksji nad bolesnymi losami naszej Ojczyzny. W takim miejscu jak to nie możemy zapomnieć, że legenda i etos powstania styczniowego, legły u podstaw odrodzonej Polski, a poświęcenie powstańców doprowadziły do odrodzenia naszej państwowości”. Podobnie jak na cmentarzu, kolejnymi elementami uroczystości był apel poległych, modlitwa oraz złożenie kwiatów. Na zakończenie wójt Krzysztof Dylicki podziękował wszystkim za uczestnictwo, uświetnienie przemarszu i zaakcentował, że takie wspólne patriotyczne marsze umacniają nas w przekonaniu, że Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. 

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzenia

Polecamy