Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Dolina Wisły 2016

30.10.2016, 20:42

W dniach 27 - 28 października 2016 roku na terenie Powiatu Płockiego pod kierownictwem Starosty zostały przeprowadzone ćwiczenia obronne, których tematem było: "Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z Planów Operacyjnych Funkcjonowania Powiatu Płockiego i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczęstw państwa w czasie wojny oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie Powiatu Płockiego". Głównym celem ćwiczenia było sprawdzenie przyjętych rozwiązań wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego powiatu płockiego oraz przygotowanie organów gmin, powiatowych służb, inspekcji i straży do realizacji zadań w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz osiągnięcia wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

            W pierwszym dniu ćwiczenia sprawdzono funkcjonowanie systemów łączności oraz elementów rozwijanych w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa tj. Systemu Stałych Dyżurów Starosty Płockiego oraz organów gmin powiatu płockiego. Drugi dzień ćwiczeń zawierał epizod praktyczny, który założono do realizacji na terenie naszej gminy. W dniu 28 października ćwiczenie rozpoczęło się spotkaniem uczestników i obserwatorów w sali Gminnej Biblioteki Publicznej, gdzie przybyłych powitał kierownik ćwiczenia, Starosta Płocki Mariusz Bieniek. Przybyłych na ćwiczenia gości powitał również wójt Krzysztof Dylicki. W swoim wystąpieniu uświadomił zebranym, że: “Był czas, że w pamiętnym dla gminy Słubice roku 2010 i ten obiekt w którym się znajdujemy i obiekty szkolne i teren gdzie będzie się odbywał epizod – spełniały zadania związane z likwidacją naszej lokalnej sytuacji kryzysowej, jaką była powódź.  Kryptonim dzisiejszych ćwiczeń i wybranie miejsca epizodu, nawiązuje w pewnym stopniu do tamtych wydarzeń.” Na zakończenie wystąpienia życzył wszystkim udanych ćwiczeń, aby spełniły one główny cel jakim jest poszerzenie wiedzy i lepsze przygotowanie się do likwidacji skutków lokalnych zagrożeń.

Po zapoznaniu zebranych z sytuacją ogólną i szczegółową został zrealizowany epizod ćwiczenia praktycznego polegający na katastrofie w ruchu lądowym oraz zdarzeniu chemicznym wywołanym przez kierowcę samochodu dostawczego przewożącego chemikalia. Wskutek kolizji drogowej samochodu osobowego z dostawczym bezpośrednio poszkodowane zostały 4 osoby. 2 z nich zostały uwięzione w pojazdach.  Następnie rozszczelnieniu uległy zbiorniki  z toksycznymi substancjami i w wyniku ich zmieszania powstała chmura gazowa substancji drażniącej. W wyniku jej działania część osób uczestnicząca w zajęciach sportowych na boisku szkolnym zasłabła. Zaszła konieczność ewakuacji szkół, przedszkola i mieszkańców z bezpośredniego sąsiedztwa miejsca zdarzenia. Dodatkowo działania w rejonie miejsca zdarzenia były utrudnione ze względu na obecność transformatora elektrycznego. Zgodnie z harmonogramem ćwiczeń na miejsce docierały kolejno zastępy z OSP Słubice, JRG nr 2 w Płocku, JRG nr 1 w Płocku, OSP w Gąbinie, OSP w Łaziskach, OSP w Juliszewie i OSP w Wiączeminie Polskim. Do zadań należało rozpoznanie na miejscu działań, wyznaczenie strefy, pomoc poszkodowanym, ewakuacja szkoły oraz neutralizacja zagrożenia chemicznego.

            Ćwiczenia obserwowało wiele osób, w tym m.in.: Starosta Płocki - Mariusz Bieniek, Wicestarosta - Iwona Sierocka, Starosta Powiatu Gostynińskiego - Tomasz Matuszewski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Adam Sierocki i Apolinary Gruszczyński,  członek Zarządu Powiatu - Paweł Jakubowski, Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa Rady Powiatu Płockiego - Józef Walewski, Wójt Gminy Słubice - Krzysztof Dylicki, Przewodnicząca Rady Gminy Słubice - Katarzyna Milczarek,  przedstawiciele służb i instytucji oraz zaproszeni goście.

            Powiatowo-gminne ćwiczenie obronne pod kryptonimem "Dolina Wisły 2016" zakończyło się konferencją główną w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach, podczas której ćwiczący złożyli meldunki świadczące o zrealizowaniu zamierzonych celów. Starosta Mariusz Bieniek, podsumowując wydarzenie, podziękował wszystkim za ogromny wkład pracy oraz zaangażowanie podczas przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia.

 

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 

Polecamy