Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Dotacja na przebudowę drogi gminnej nr 291155W w Wiączeminie Polskim

29.07.2016, 15:27

W dniu 29 lipca w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia promes na zadania realizowane przez gminy.  Ponad 5 mln zł zostanie przeznaczonych na takie zadania jak: odbudowa dróg, mostu oraz sieci kanalizacji.  Środki trafią do ośmiu gmin i trzech powiatów z województwa mazowieckiego.  Promesy samorządowcom osobiście przekazali Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera oraz Wicewojewoda Artur Standowicz. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Krzysztofa Dylickiego – Wójta Gminy Słubice, który odebrał promesę na zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej, nr dz. ewid. 55 w miejscowości Wiączemin Polski na odcinku od km 0+000 do km 0+465 o długości 0,465 km”. Wysokość  dotacji wynosić będzie 160 000 zł, nie więcej jednak niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

Dofinansowanie pochodzi z rezerwy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a środki zostały przyznane na wniosek Wojewody Mazowieckiego.

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
Wydarzenia

Polecamy