Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Przygotowania do powiatowych ćwiczeń obronnych

15.07.2016, 11:27

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego do szkolenia obronnego realizowanego w 2016 roku przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) oraz przedsiębiorców wykonujących zadania obronne – wydanymi w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego oraz program szkolenia obronnego województwa mazowieckiego na lata 2015-2020 - na Starostę Płockiego został nałożony obowiązek przygotowania i przeprowadzenia w 2016 r. powiatowych ćwiczeń obronnych. W wytycznych Wojewoda wskazał również, że w powiatowych ćwiczeniach obronnych powinny uczestniczyć wszystkie jednostki samorządowe szczebla gminy oraz powiatowe służby, inspekcje i straże.

Temat ćwiczeń obronnych w 2016 r. to: „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatów i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie powiatu lub gminy”. Koncepcja ćwiczenia powiatowego zakłada właśnie wystąpienie takiej sytuacji kryzysowej na terenie naszej gminy. W Słubicach jest przewidziany epizod ćwiczenia praktycznego.

W związku z powyższym 14 lipca 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za zabezpieczenie procesu przygotowania i kierowania przez wójta działaniami prowadzonymi w celu zapobiegania zagrożeniom jak również usuwania skutków tych zdarzeń na obszarze gminy. Posiedzeniu przewodniczył Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Wójt Gminy Krzysztof Dylicki. W posiedzeniu uczestniczyli m.in. Józef Walewski – radny Rady Powiatu, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Jan Jerzy Ryś – kierownik Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Płocku, Andrzej Borkowski – z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Płocku, Katarzyna Milczarek – przewodnicząca Rady Gminy Słubice, członkowie GZZK, przedstawiciele OSP, starostwa powiatowego, PSP oraz dyrektorzy słubickich szkół i przedszkola. Po omówieniu ogólnym wstępnej koncepcji ćwiczenia, planowanego do odbycia w m-cu październiku br. uczestnicy posiedzenia udali się na wizję lokalną w celu ustalenia szczegółów zakładanego epizodu ćwiczenia praktycznego. Scenariusz ćwiczenia zostanie opracowany w toku dalszych roboczych spotkań z udziałem poszczególnych służb, inspekcji i straży.

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
Wydarzenia

Polecamy