Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Bezpieczeństwo powodziowe na odcinku Wyszogród - Włocławek

30.06.2016, 15:12

Dnia 28 czerwca 2016 roku tereny zalewowe w dolinie Iłowsko-Dobrzykowskiej odwiedził Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - Mariusz Gajda.
Spotkanie rozpoczęła wizja terenowa urządzeń wodnych. Delegacja odwiedziła przepompownie w Dobrzykowie, zapoznała się ze stanem wałów przeciwpowodziowych, terenami zalewowymiw gminach Gąbin i Słubice oraz odwiedziła symboliczne miejsce – kapliczkę w Świniarach zlokalizowaną w miejscu przerwania wału w 2010 roku.
Następnym punktem spotkania była konferencja pt. Podniesienie bezpieczeństwa powodziowego Wisły na odcinku Wyszogród-Włocławek, która odbyła się w strażnicy OSP w Troszynie Polskim. W spotkaniu tym udział wzięli m.in. Wojewoda Mazowiecki - Zdzisław Sipiera, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - Mariusz Gajda, Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP w Warszawie - Jarosław Kurek, Komendant Miejski PSP w Płocku - Grzegorz Padzik, Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Płocku - Marlena Mazurska, Starosta Płocki - Mariusz Bieniek, Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin - Krzysztof Jadczak, Wójt Gminy Słubice - Krzysztof Dylicki, Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa Rady Powiatu Płockiego - Józef Walewski, Przewodnicząca Stowarzyszenia Obrońców Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej Wanda Smożewska, przedstawiciele RZGW orazWZMiUW, samorządowcy, sołtysi, strażacy ochotnicy oraz mieszkańcy terenów zalewowych.
Podczas spotkania w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Troszynie Polskim omówiono charakterystykę koryta Wisły na odcinku Wyszogród - Płock. Podsumowano działania związane z usuwaniem skutków powodzi i podniesieniem bezpieczeństwa powodziowego w regionie płockim oraz potrzeby w tym zakresie. Mieszkańcy zostali poinformowani, żeprowadzone są prace nad dokumentami, które powinny poprawić sytuację w gospodarce wodnej na Wiśle i w całej Polsce. Są to m.in. Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, koncepcja dostosowania wałów Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej do aktualnych przepływów czy nowa ustawa Prawo wodne, w której planowane jest połączenie dwóch instytucji związanych z ochroną  przeciwpowodziową tj: WZMiUW oraz RZGW. Po tym zabiegu na zadbanie o bezpieczeństwo powodziowe mają znaleźć się pieniądze, które będą kierowane w sposób ciągły na utrzymanie wałów i regulację dna rzeki.

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
Wydarzenia

Polecamy