Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Ewakuacja ze Szkoły Podstawowej w Piotrkówku w ramach ćwiczeń ratowniczych

24.06.2016, 12:19

W dniu 22 czerwca 2016 roku około godziny 9:30 zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji uczniów i pracowników z budynku Szkoły Podstawowej im Wł. Jagiełły w Piotrkówku. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Uczestnicy ćwiczeń po usłyszeniu alarmu opuścili budynek szkoły wyjściem awaryjnym i udali się na miejsce zbiórki na boisku. Ewakuacja przebiegała bardzo sprawnie i bez zakłóceń. Uczniowie bez paniki i z dużym zdyscyplinowaniem wykonali próbę ewakuacji. Na boisku nauczyciele jeszcze raz sprawdzili obecność oraz złożyli meldunek prowadzącej ewakuację –  dyrektor Marii Perka. Okazało się, że wszyscy uczniowie bezpiecznie opuścili szkołę. W budynku szkoły został umieszczony pozorant, który ze względu na zasłabnięcie nie zdołał się samodzielnie ewakuować. Po chwili na miejsce dotarła jednostka OSP ze Słubic. Strażacy szybko zabezpieczyli miejsce ewakuacji oraz przystąpili do akcji polegającej na odnalezieniu oraz bezpiecznym wyprowadzeniu poszkodowanego. Łącznie ewakuowano: 45 uczniów, 11 nauczycieli i 1 pracownika obsługi.Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została Dyrektor szkoły, która odwołała alarm.

Ćwiczenia obserwowali członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w skład którego wchodzą:  Wójt Gminy Słubice, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP – Krzysztof Dylicki, Komendant Gminny Związku OSP RP w Słubicach – Wiesław Cichosz, Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP – Jarosław Lenarcik, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach – Marek Tarka,  przedstawiciel Komisariatu Policji w Gąbinie – asp. Tomasz Król. W ćwiczeniach na zasadach obserwatora uczestniczyli również Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa i  Porządku Publicznego, Radny Rady Powiatu Płockiego - Józef Walewski, Przewodnicząca Rady Gminy Słubice – Katarzyna Milczarek, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Mieszkalnictwa – Łukasz Bartosiak.

Kolejnym punktem, już po zakończeniu ewakuacji, była możliwość zapoznania  dzieci ze sprzętem używanym przy akcjach ratowniczo gaśniczych przez OSP w Słubicach. W ramach pokazu podana została dodatkowo woda z działka zamontowanego na dachu samochodu gaśniczego.
Informacja o ewakuacji została zgłoszona do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.

Serdeczne podziękowania należą się strażakom z jednostki OSP Słubice za pomoc w organizacji sprawnego przebiegu akcji ewakuacyjnej w Szkole Podstawowej w Piotrkówku.

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 

Polecamy