Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Ćwiczenia ewakuacji w Szkole Podstawowej w Świniarach

24.06.2016, 11:33

Dnia 22 czerwca w Szkole Podstawowej w Świniarach odbyła się próbna ewakuacja.
Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Dokładnie o godzinie 8.15 po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami zachowując wytyczne zawarte w dokumencie szkolnym „Procedura ewakuacji” przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne. Na boisku nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ewakuację –  dyrektor Jolancie Sokołowskiej, gdzie okazało się, że wszyscy uczniowie bezpiecznie opuścili szkołę. W budynku szkoły został umieszczony pozorant, który ze względu na zasłabnięcie nie zdołał się samodzielnie ewakuować. Po chwili na miejscu były już jednostki OSP ze Słubic oraz Wiączemina Polskiego. Strażacy szybko zabezpieczyli miejsce ewakuacji oraz przystąpili do akcji polegającej na odnalezieniu oraz bezpiecznym wyprowadzeniu poszkodowanego. W ćwiczeniach brali udział: dyrekcja szkoły, nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi. Łącznie ewakuowano: 50 uczniów, 9 nauczycieli, 3 pracowników obsługi. Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została Dyrektor szkoły, która odwołała alarm.

Ćwiczenia obserwowali członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w skład którego wchodzą:  Wójt Gminy Słubice, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP – Krzysztof Dylicki, Komendant Gminny Związku OSP RP w Słubicach – Wiesław Cichosz, Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP – Jarosław Lenarcik, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w  Słubicach – Marek Tarka,  przedstawiciel Komisariatu Policji w Gąbinie – asp. Tomasz Król. W ćwiczeniach na zasadach obserwatora uczestniczyli również Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa i  Porządku Publicznego, Radny Rady Powiatu Płockiego - Józef Walewski,  Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Mieszkalnictwa – Łukasz Bartosiak oraz radny Rady Gminy Słubice – Ryszard Ziółkowski.

Następnie miała miejsce krótka pogadanka podczas której zaproszeni goście omówili przeprowadzone ćwiczenia oraz poinstruowali nauczycieli i uczniów jak należy się zachować w sytuacji kryzysowej. Dużą atrakcją dla dzieci była możliwość obejrzenia sprzętu strażackiego i policyjnego. Informacja o ewakuacji została zgłoszona do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Ewakuacja przebiegała sprawnie i zgodnie z planem.

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
Wydarzenia

Polecamy