Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Powiatowy Dzień Ziemi w Słubicach

10.05.2016, 11:37

Niedziela 8 maja była dniem obchodów XVII już edycji DNIA ZIEMI w Słubicach. Współorganizatorami i współgospodarzami tej uroczystości był samorząd powiatu – reprezentowany przez Starostę Płockiego Mariusza Bieńka oraz samorząd gminy Słubice – reprezentowany przez Wójta Gminy Krzysztofa Dylickiego. Ponadto swoją obecnością uroczystość uświetnili m.in. Iwona Sierocka - Wicestarosta Płocki, Józef Walewski – radny Rady Powiatu Płockiego z gminy Słubice, Tomasz Duda – radny Rady Powiatu Płockiego, Marlena Mazurska – kierownik płockiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Katarzyna Milczarek – przewodnicząca Rady Gminy Słubice.

Zaproszonych gości powitał Wójt Gminy Słubice – Krzysztof Dylicki i w krótkim wystąpieniu powiedział m.in. „to święto uświadamia nam, że poprzez często małe czynności, możemy pomóc naszej planecie. Uświadamia nam, jak ważna jest nasza planeta Ziemia. Nie dopuśćmy by uległa ona degradacji – bo innej przecież nie mamy”. Podkreślił, że trochę inna jest formuła tegorocznych obchodów, która zakłada ograniczenie do minimum części oficjalnej, a położenie większego nacisku na stworzenie atmosfery rodzinnej, towarzyskiej, integrującej mieszkańców i przybyłych gości. Stąd pojawiły się stoiska sołeckie, stoiska stowarzyszeń i inne promujące zarówno żywność ekologiczną jak i tradycyjne wiejskie potrawy, te dawniejsze i te współczesne. Dlatego też charakter tegorocznych obchodów Dnia Ziemi wpisuje się w hasło: EKOLOGIA – TRADYCJA – WSPÓŁCZESNOŚĆ. Następnie głos zabrał Starosta Płocki Mariusz Bieniek, który w krótkim wystąpieniu wysoko ocenił organizację obchodów Dnia Ziemi.

Święto ziemi było również okazją do uhonorowania zasłużonych dla powiatu mieszkańców naszej gminy. Uchwałą Kapituły Medalu „Zasłużony dla Powiatu Płockiego” nadane zostały medale, które wręczono: Panu Mariuszowi Jarosławowi Bartos za wybitne zasługi w obszarze działalności społecznej oraz Sławomirowi Zenonowi Januszewskiemu za wybitne zasługi w obszarze działalności samorządowej.

O oprawę artystyczną zadbali lokalni artyści: zespół PROMYKI ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku, Publiczne Gimnazjum w Słubicach, które przygotowało występ pn. „Po staropolsku z poetyckim przytupem”, zespół YOUNG ANGEL z Gminnej Biblioteki Publicznej. Nie zabrakło występów muzycznych takich zespołów jak: TURNIOKI, TRZY GITARY, SKAFANDER. Uroczystości towarzyszyły kiermasze żywności ekologicznej , sołeckie, twórczości ludowej, roślin ozdobnych, warsztaty twórcze oraz inne atrakcje, m.in. konkurs „Znam gminę Słubice” w którym nagrody rzeczowe, lub w formie usług ufundowali: Gmina Słubice, GOPS, Wójt i Przewodnicząca Rady, firmy i instytucje działające na terenie gminy oraz współpracujące z organami gminy. Do sponsorowania imprezy włączył się również PKN ORLEN. Firma ufundowała 20 Kart paliwowych o wartości  100 zł każda do realizacji na stacjach ORLEN. Karty paliwowe, szczęśliwym nabywcom wręczała reprezentująca prezesa PKN ORLEN SA do spraw społeczności lokalnej pani Wioletta Kulpa.

Konkursy dotyczące wiedzy na temat powiatu, lasów i osadnictwa holenderskiego organizowali przedstawiciele powiatu, nadleśnictwa oraz Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Z udziałem najmłodszych uczestników uroczystości powstało „dzieło” pod umowną nazwą „kwietna łąka”. Dzieci z wielką ochotą wypełniały kolorami płótno, na którym wyrysowano kontury wielu gatunków zwierząt i roślin występujących na słubickich łąkach. Zbierane też były podpisy pod deklaracją dot. niepalenia śmieci w lokalnych kotłowniach. Każdy deklarujący otrzymywał pamiątkową naklejkę z napisem „DBAM O ZIEMIĘ, NIE PALĘ ŚMIECI”.

Niedzielne wydarzenie zakończyła wspólna zabawa taneczna przy dźwiękach zespołu EX-BOLO.

 

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 

Polecamy