Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Promesa na przebudowę drogi w Wiączeminie Polskim

16.04.2016, 11:32

25 sierpnia 2015 roku Komisja powołana przez Wojewodę Mazowieckiego zweryfikowała straty spowodowane przez wystąpienie klęski żywiołowej w drodze gminnej G1 w miejscowości Wiączemin Polski. Czynnością poprzedzającą wnioskowanie do Wojewody o weryfikację przedmiotowych strat było przeprowadzenie szacunku strat przez komisję gminną, które miało miejsce 14 lipca 2015 roku. W następstwie ww. działań 15 kwietnia b.r. Gmina Słubice reprezentowana przez Wójta Gminy- Krzysztofa Dylickiego otrzymała z rąk II Wicewojewody Mazowieckiego Artura Standowicza promesę na dofinansowanie w 2016 roku zadania związanego z przebudową drogi gminnej nr 291101W (G1) w miejscowości Wiączemin Polski na odcinku o długości 0,984 km. Promesa została udzielona w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wysokość dotacji wynosić będzie 319 000 zł, nie więcej jednak niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego. 

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
Wydarzenia

Polecamy