Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Szósta rocznica Katastrofy Smoleńskiej

15.04.2016, 09:44

W związku z katastrofą  lotniczą, która miała miejsce 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem w Rosji, Rada Gminy Słubice 16 kwietnia 2010 roku podjęła uchwałę w sprawie uczczenia pamięci ofiar  tej tragedii narodowej. Zginęła w niej para prezydencka i inni przedstawiciele najwyższych władz państwowych oraz osoby towarzyszące. Uchwałą tą przyjęto do realizacji inicjatywę Fundacji Wieś Ekologiczna im. Św. Franciszka z Asyżu polegającą na nasadzeniu 96 dębów  na części działki nr 230/1 w Grzybowie.
Mocą podejmowanych uchwał, dwukrotnie w roku 2010, Rada upamiętniała katastrofę. Kolejną uchwałę podjęto na sesji 31 maja 2010 roku. Wtedy to zmieniono nazwę części ulicy Chojaki na ulicę 10 Kwietnia. Stanowi ona fragment trasy prowadzącej do pomnika 96 dębów.
9 kwietnia b.r., przy tym żywym pomniku pamięci, już po raz szósty odbyły się symboliczne uroczystości zorganizowane przez Wójta Gminy Słubice, Fundację "Wieś Ekologiczna" im. Św. Franciszka z Asyżu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej.
W obchodach udział wzięli m.in. generał broni, pilot Wojska Polskiego -  Sławomir Dygnatowski, wójt Gminy Słubice - Krzysztof Dylicki, przewodnicząca Rady Gminy Słubice - Katarzyna Milczarek, wiceprzewodniczący Rady Gminy Słubice - Mariusz Bartos, radni Gminy Słubice, przedstawiciele Fundacji i Stowarzyszenia, poczty sztandarowe i druhowie jednostek OSP z terenu gminy Słubice, przedstawiciele okolicznych szkół oraz mieszkańcy. Honorową wartę przy krzyżu, pod którym  złożona jest  urna z ziemią z miejsca katastrofy, pełnili żołnierze z Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, którymi dowodził pułkownik Ryszard Sala- szef Wydziału Ogólnowojskowego. Pomimo złej pogody, wartę  pełnili również zuchowie ze Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach. Uroczystość poprowadził historyk, właściciel pałacu w Słubicach - Sławomir Ambroziak, a głos zabierali m.in. generał Sławomir Dygnatowski, wójt Gminy - Krzysztof Dylicki oraz Marian Kłoszewski - kustosz tego szczególnego miejsca. Przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości – pan Leszek Bedyk odczytał list posła na Sejm RP Macieja Małeckiego.
Po modlitwie księdza proboszcza – Romana Batorskiego i przemówieniach przybyłych gości przystąpiono do uroczystego złożenia kwiatów i zapalenia zniczy. Kwiaty złożyły delegacje: samorządu Gminy Słubice, Wojska Polskiego, Wojskowej Akademii Technicznej, struktur gminnych PiS,  Fundacji "Wieś Ekologiczna" im. Św. Franciszka z Asyżu, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej, NSZZ Solidarność rolników indywidualnych z gminy Słubice, słubickich szkół (podstawowej i gimnazjum), Zespołu Ludowego z Grzybowa, Rady Miasta Łowicz oraz pan Henryk Kamiński.
Dopełnieniem uświetniającym całość sobotniego wydarzenia były utwory wykonywane przez Orkiestrę Dętą działającą przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach pod batutą kapelmistrza – druha Szymona Ogrzebacza oraz Zespołu Ludowego z Grzybowa.
Ostatnim punktem był ogólny poczęstunek, w skład którego weszła tradycyjna wojskowa grochówka, przygotowany przez druhów z OSP Słubice pod kierunkiem druha wiceprezesa Andrzeja Markiewicza.
Przed rozpoczęciem uroczystości w Grzybowie, generał Sławomir Dygnatowski wraz z małżonką, wójtem Krzysztofem Dylickim i panem Sławomirem Ambroziakiem złożyli hołd Powstańcom Styczniowym przy symbolicznym kopcu w Słubicach.

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 

Polecamy