Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

XI Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach

08.04.2016, 07:57

W dniu 01.04.2016 roku w Sali Bankietowej Rafallo odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Słubicach. Celem zjazdu było podsumowanie działalności ustępującego Zarządu, wytyczenie kierunków działania na następną kadencję oraz wybór nowych Władz Związku szczebla gminnego.

W zjeździe uczestniczyli:

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku - Hilary Januszczyk,
Dyrektor Biura Terenowego ZOSP RP w Płocku - Jerzy Olejnik,
Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Płocku - Andrzej Borkowski,
Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Płocku - Marlena Mazurska,
Wójt Gminy Słubice – Krzysztof Dylicki,
Przewodnicząca Rady Gminy Słubice - Katarzyna Milczarek
przedstawiciele Zarządów Oddziałów Gminnych z Iłowa i Sannik, Samorządowcy z Rady Gminy Słubice a także Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Słubicach, Świniarach i Piotrkówku, Publicznego Gimnazjum w Słubicach i Przedszkola Samorządowego w Słubicach.

Wszystkich zebranych powitał dotychczasowy prezes Zarządu Oddziału Gminnego druh Józef Walewski. Po powitaniu głos oddał druhowi Ryszardowi Olczakowi, który został wybrany na przewodniczącego Zjazdu. W Prezydium zasiedli: Krzysztof Dylicki, Hilary Januszczyk, Jerzy Olejnik, Andrzej Borkowski i Józef Walewski. 

 Następnie wybrano z licznego grona delegatów komisje zjazdowe tak potrzebne do prawidłowego przebiegu zjazdu. Warto dodać że wśród delegatów wytypowanych na Zjazd frekwencja wyniosła 100%.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego przedstawił jego prezes druh Józef Walewski. Druh Piotr Lenarcik przewodniczący komisji rewizyjnej, swoje sprawozdanie zakończył wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego.

Delegaci w pierwszej kolejności zatwierdzili skład nowo wybranego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach w liczbie 11 osób oraz poszerzyli jego skład o jedną osobę. Podjęli również decyzję o ilości członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP.

Po ukonstytuowaniu się Zarządu Oddziału Gminnego i Komisji Rewizyjnej ich składy przedstawiały się następująco:

Zarząd Oddziału Gminnego:
Krzysztof Dylicki - Prezes
Marek Tarka - Wiceprezes
Wiesław Cichosz - Komendant Gminny
Jarosław Lenarcik - Sekretarz
Ryszard Olczak - Skarbnik
Krzysztof Dobaczewski - Członek Prezydium
Andrzej Markiewicz - Członek Zarządu
Józef Walewski - Członek Zarządu
Dariusz Woliński - Członek Zarządu
Sławomir Januszewski - Członek Zarządu
Marek Muras - Członek Zarządu
Wiesław Milczarek - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego:
Marek Bogiel - Przewodniczący
Małgorzata Cichosz - Wiceprzewodniczący
Władysław Świderski - Sekretarz

Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku zostali: Marek Tarka i Dariusz Woliński. Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego wybrani zostali: Michał Dylicki, Wiesław Milczarek, Ryszard Olczak, Marek Tarka, Dariusz Woliński i  Franciszek Zawadzki.

Podczas dyskusji głos zabrało wielu gości uczestniczących w zjeździe, którzy dziękowali za współpracę. Pogratulowano nowemu Zarządowi, życzono wielu sukcesów, oraz wspaniałej współpracy.

Odpowiednią oprawę uroczystości nadawała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach pod batutą Kapelmistrza - Szymona Ogrzebacza.

Ostatnią częścią spotkania po zakończeniu części oficjalnej Zjazdu był poczęstunek.

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzenia

Polecamy