Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Debata o bezpieczeństwie

19.02.2016, 13:52

18 lutego, w godzinach popołudniowych w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Słubicach odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa, której organizatorem była Komenda Miejska Policji w Płocku, w ramach programu rządowego "Razem Bezpieczniej". Współorganizatorem debaty była Gmina Słubice .

W debacie uczestniczyli m.in. Komendant Miejski Policji w Płocku - Jarosław Hofman, Komendant Komisariatu Policji w Gąbinie - Piotr Donarski, Starostę Płockiego reprezentował  Przewodniczący Komisji do spraw Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego Rady Powiatu Płockiego - Józef Walewski, Wójt Gminy Słubice - Krzysztof Dylicki, Kierownik Inspektoratu Gostynin - Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych - Andrzej Glinka, Przewodnicząca Rady Gminy Słubice - Katarzyna Milczarek, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Gminy Słubice - Łukasz Bartosiak, Przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich Dyrektor Rejonu Drogowego Gostynin – Płock – Michał Górecki, kierownicy jednostek podległych i stowarzyszeń, radni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy, strażacy oraz mieszkańcy.

W roli ekspertów wystąpili: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku - Marcin Błaszczyk, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach – Jacek Laska oraz Podinspektor Urzędu Gminy Słubice – Ewa Robak.

Głównym punktem debaty było wystąpienie Komendanta Komisariatu w Gąbinie Piotra Donarskiego, który przedstawił statystyki stanu bezpieczeństwa w gminie Słubice oraz w pozostałych rejonach podległych ww. komisariatowi. Tematyka debaty traktowała o wielu aspektach szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Jednym z głównych tematów debaty było omówienie założeń "Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce". Jest to narzędzie, które pozwoli precyzyjnie wskazać skalę i rodzaj zagrożeń na danym terenie. Nie zabrakło również tematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W dyskusję bardzo aktywnie włączyli się jej uczestnicy zgłaszając swoje uwagi i spostrzeżenia. Na zakończenie uczestnicy debaty wypełnili ankiety oceniające poziom poczucia bezpieczeństwa i pracy Policji. 

Podczas debaty zostały przyjęte do realizacji następujące wnioski:

dla Policji:

- kierowanie patroli Wydziału Ruchu Drogowego KMP Płock na teren miejscowości Słubice oraz edukacja społeczeństwa w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.

- patrolowanie wałów przeciwpowodziowych na terenie gminy Słubice.

- uwzględnienie na Mapie Zagrożeń ochrony pozostawionego mienia przed kradzieżami w przypadku wystąpienia powodzi na danym terenie.

- kontynuowanie działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży w zakresie zagrożenia narkomanią i cyberprzestępczością.                  

dla innych instytucji:

-budowa ścieżek rowerowych na terenie gm. Słubice

-objęcie miejscowości Słubice monitoringiem wizyjnym.

 

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 

Polecamy