Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Odsłonięcie kopca Bohaterów Powstania Styczniowego

15.12.2015, 10:05

W niedzielę 13 grudnia 1863r miała miejsce bitwa pod Zyckiem, będąca jedna z ostatnich potyczek Powstania Styczniowego. W 152 rocznicę tego wydarzenia w Słubicach, dokonano odsłonięcia kopca Bohaterów Powstania Styczniowego.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło  Starosty Płockiego Mariusza Bieńka, przedstawiciela Marszałka Województwa Mazowieckiego – Dyrektora Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku - Tomasza Kominka, Wójta Gminy Sanniki – Gabriela Wieczorka, Radnego Powiatu Płockiego – Józefa Walewskiego, przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku -  mjr Jacka Blekickiego i Małgorzaty Popławskiej, Przewodniczącego Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - Antoniego Jelca, przedstawiciela Muzeum Mazowieckiego – Katarzyny Stołoskiej-Fuz, pełnomocnika Starosty Płockiego ds. kombatantów – Hilarego Januszczyka, a także przedstawicieli mediów.

Władze samorządowe Gminy Słubice reprezentowali: Wójt – Krzysztof Dylicki i przewodnicząca Rady  Gminy  – Katarzyna Milczarek. W uroczystości wzięła udział liczna grupa radnych i sołtysów, a także wszyscy dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. celebrowaną w  kościele św. Marcina w Słubicach o godzinie 12.00. Ksiądz proboszcz Roman Batorski podkreślił w kazaniu wagę rocznicy 13 grudnia w kontekście wprowadzenia stanu wojennego, ale także wspomniał rocznicę Bitwy pod Zyckiem i Bohaterów Powstania Styczniowego. Podkreślił również rolę „małych ojczyzn” w kształtowaniu postaw patriotycznych.

Po Mszy Świętej, uczestnicy wraz z towarzyszącymi im  pocztami sztandarowymi ze Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, Szkoły Podstawowej im. W. Jagiełły w Piotrkówku oraz ochotniczych straży pożarnych, przemaszerowali do miejsca pamięci – Kopca Bohaterów Powstania Styczniowego. Tę część poprowadziła Zofia Kujawa ze Społecznego Komitetu Budowy Kopca. Przybyłych przywitał Wójt Gminy Słubice – Krzysztof Dylicki, który wyraził podziękowania za tak liczne uczestnictwo w tym ważnym wydarzeniu. Oddając hołd Bohaterom ze Słubic, Pan Wójt podkreślił, że miejsce to od dziś nie będzie już tylko „kopcem ziemi”, ale stało się świadectwem heroizmu, a zarazem szacunku dla ofiary naszych przodków. Do ceremonii odsłonięcia kopca poproszono Krzysztofa Dylickiego – Wójta Gminy Słubice, Katarzynę Milczarek – Przewodniczącą Rady Gminy, Mariusza Bartosa – Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Kopca, Antoniego Jelca – Przewodniczącego Związku Kombatantów RP oraz Katarzynę Stołoską- Fuz – reprezentującą Muzeum Mazowieckie w Płocku.  Uroczystego poświecenia dokonał ks. Roman Batorski, po czym odbył się Apel Poległych, który poprowadzili Pan Sławomir Ambroziak oraz Pan Mariusz Bartos, a po nim rozległa się salwa Grupy Rekonstrukcji Historycznej „14 Pułk Strzelców Syberyjskich z Przasnysza” oraz złożenie wiązanek i kwiatów. Następnie głos zabrał Starosta Płocki – Mariusz Bieniek, który podziękował za zaproszenie i podkreślił ważkość pielęgnowania takich miejsc pamięci i propagowania historii Bohaterów wśród kolejnych pokoleń. Na zakończenie uroczystości przy Kopcu, orkiestra strażacka zagrała „Rotę”.

Druga część uroczystości miała miejsce w Bibliotece Gminnej. Towarzyszyła jej wystawa przygotowana przez Muzeum Mazowieckie pt: „Cieniom Stycznia 1863”.

Zaproszonych gości przywitano pieśnią „Biały krzyż” wprowadzając nastrój patriotyczny. Spotkanie poprowadzili Artur Bedyk – Dyrektor Biblioteki Gminnej oraz Katarzyna Milczrek – Przewodnicząca Rady Gminy. Niezwykle istotnym punktem tej części uroczystości było wręczenie Pani Halinie Bożenie Zalewskiej  odznaczenia Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, którego dokonali przedstawiciele WKU – mjr Blekicki oraz Małgorzata Popławska w asyście  Wójta Krzysztofa Dylickiego i Przewodniczącej Katarzyny Milczarek.

Goście mogli obejrzeć rekonstrukcje wydarzeń z terenu ziemi gostynińskiej w czasie powstania styczniowego, a po filmie rys historyczny wydarzeń sprzed 152 lat w ciekawej narracji przedstawił historyk i właściciel Pałacu w Słubicach-  Sławomir Ambroziak. Pan Mariusz Bartos – Wiceprzewodniczący Rady Gminy i Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Kopca opowiedział o inicjatywie i podejmowanych działaniach przez Komitet. Następnie głos zabrał Wójt Gminy – Krzysztof Dylicki, który podziękował Komitetowi na czele z Panem Mariuszem Bartosem za tak cenną inicjatywę. Podziękował również wszystkim tym, którzy przyczynili się do budowy Kopca, w tym właścicielom gruntu, którzy nieodpłatnie użyczyli gminie historyczny  teren pod lokalizację pomnika.  Podkreślił, że realizacja tego projektu mogła zakończyć się w tym roku, dzięki grantowi w wysokości 10.000 zł uzyskanego z Fundacji Banku Zachodniego WBK. W ogólnopolskim  konkursie „Tu mieszkam, tu zmieniam”, z samego województwa mazowieckiego wpłynęło 259 wniosków, a Gmina Słubice znalazła się wśród 37 nagrodzonych laureatów.

Pan Antoni Jelec – kombatant II wojny światowej, wspomniał czasy wojenne, wyraził ubolewanie, że coraz mniej jest żywych świadków historii tej tragicznej wojny i podkreślił, że należy zachować pamięć o naszej historii i naszych bohaterach, m.in. budując i pielęgnując miejsca pamięci takie jak Kopiec Bohaterów Powstania Styczniowego w Słubicach.

Józef Walewski – radny Powiatu Płockiego i poprzedni Wójt Gminy Słubice, przypomniał, że to za jego kadencji opracowano koncepcję budowy Kopca oraz wyraził podziękowania i radość, że obecnym władzom samorządowym  udało się ten projekt zrealizować.

O oprawę artystyczną zadbał Zespół Tańca Ludowego „MAZOVIA”  funkcjonujący przy Politechnice Warszawskiej w Płocku, który zaprezentował pieśni patriotyczne. Na zakończenie uroczystości Orkiestra Strażacka zagrała utwory „Wierzby płaczące” oraz „Ojczyzno Ma”

Imprezie towarzyszył program przygotowany przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej „14 Pułk Strzelców Syberyjskich z Przasnysza”, która prezentowała historyczny ubiór, broń oraz zwyczaje z tamtego okresu. Goście mogli też raczyć się poczęstunkiem oraz tradycyjną grochówką. 

Zadanie pn: „Budowa kopca Bohaterów Powstania Styczniowego w Słubicach” zostało zrealizowane w ramach programu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam” organizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK S.A. im. Stefana Bryły w porozumieniu z Bankiem Zachodnim WBK S.A., przy współpracy z Muzeum Mazowieckim w Płocku.

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 

Polecamy