Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Absolutorium dla Wójta Gminy Słubice

03.06.2022, 13:55

Podczas Sesji Rady Gminy Słubice w dniu 3 czerwca br., Radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Jackowi Kozłowskiemu votum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

W Sesji absolutoryjnej udział wzięło 14 Radnych, którzy wcześniej zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, raportem o stanie Gminy Słubice oraz pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W imieniu Rady Gminy Słubice, gratulacje oraz kwiaty na ręce Wójta złożyli: Przewodniczący Rady Gminy - Pan Sławomir Januszewski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Pan Waldemar Stańczak oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Anna Urbańska.

Polecamy