Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Dofinansowanie od Samorządu Województwa Mazowieckiego

31.05.2022, 13:53

 

Pomoc finansowa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw -MAZOWSZE 2022.

27 maja br., podczas uroczystości zorganizowanej w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku, Wójt Jacek Kozłowski podpisał umowę dotyczącą udzielenia przez Województwo Mazowieckie dotacji na realizację zadań zgłoszonych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”.

Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentował Marszałek Adam Struzik oraz Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pan Radosław Rybicki.

Województwo zobowiązało się udzielić Gminie Słubice dotacje stanowiące 50% wartości kosztów kwalifikowanych w kwocie nie przekraczającej 10.000,00 zł na jedno sołectwo na wcześniej zakwalifikowane 5 zadań: „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Grabowiec”,  „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowosiadło”, „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Rybaki”, „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Zyck Nowy, Leonów”, „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Wiączemin”. Celem realizacji wskazanych zadań jest poprawa bezpieczeństwa, polepszenie komfortu życia oraz poprawa komunikacji drogowej na drogach gminnych w wymienionych sołectwach. Zadania przewidują zakup 4 sztuk lamp dla każdego z wymienionych sołectw i zamontowanie przy drogach gminnych w miejscach wymagających doświetlenia z uwagi na słabą widoczność. Planowane do montażu lampy solarne mają wiele zalet, a przede wszystkim brak skomplikowanego i długotrwałego procesu budowy oraz podłączenia do sieci energetycznej. Po zamontowaniu są gotowe do działania, ponadto ich zastosowanie pozwala ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.

 

Polecamy