Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Komunikat

07.05.2021, 09:31

Zarządzenie Nr 0050.36.2021

Wójta Gminy Słubice

z dnia 7 maja 2021 roku

 

w sprawie zmiany organizacji pracy w Urzędzie Gminy Słubice.

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020, poz. 713 z późn.zm.) w związku z §21 ust.1 i §22 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 512 z późn. zm) zarządzam co następuje:

 

§1

Od 10 maja 2021 roku (poniedziałek), wznawia się bezpośrednią obsługę interesantów
w Urzędzie Gminy Słubice.

§2

Kasa w Urzędzie Gminy Słubice z dniem 10 maja 2021 roku będzie czynna.

§3

Wykonanie Zarządzenia i nadzór nad wykonaniem powierzam Sekretarzowi Gminy Słubice.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 10 maja 2021 roku.

 

Wójt Gminy Słubice

/-/ Jacek Kozłowski

Polecamy