Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

VII Sesja Rady Gminy

03.06.2015, 15:09

14 maja 2015 r. – VII Sesja Rady Gminy

Miejsce obrad sesji wyznaczone zostało w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach. Debatowanie w tym miejscu ściśle związane było z obchodzonym XII Ogólnopolskim „Tygodniem Bibliotek” (8-15 maja), w który aktywnie włączyła się nasza placówka. Uwzględniając powyższe oraz doceniając ogrom działań biblioteki władze Gminy Słubice złożyły na ręce pana Artura Bedyka dyrektora placówki okolicznościowy adres. Panu dyrektorowi towarzyszyła bibliotekarka pani Joanna Ujazda. W adresie poza wyrazami podziękowań życzono wszystkim pracownikom biblioteki zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy. Wójt Krzysztof Dylicki i Przewodnicząca Rady Gminy Katarzyna Milczarek wręczyli upominki dla placówki, które mogą być wykorzystane jako nagrody w organizowanych w przyszłości konkursach.

Do udziału w sesji zaproszony został pan Tomasz Krystecki, który pełnił funkcję sołtysa sołectwa Budy w kadencji 2011-2014 a z uwagi na stan zdrowia musiał z niej zrezygnować. W liście kierowanym do pana Tomasza Krysteckiego wspomniano charyzmę z jaką zabiegał o pomyślnie zakończony remont drogi powiatowej przebiegającej przez sołectwo.

Poza wyżej wskazanymi doniosłymi aktami sesji w toku jej obrad wysłuchano informacji dot. oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014, którą przedłożył kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pan Jacka Laska oraz sprawozdania z realizacji projektów ze środków pozyskiwanych z zewnątrz           w roku 2014, którą przedłożyła podinspektor pani Renata Maślanka.

Rada Gminy podjęła sześć uchwał. Wszystkie one opublikowane zostały na stronie www.ugslubice.bip.org.pl w zakładce „Uchwały Rady Gminy”.

W sprawach różnych radny Łukasz Bartosiak przedkładał informację z wyjazdowego posiedzenia kierowanej przez Niego komisji Rady, w ramach którego członkowie komisji z udziałem Wójta i Przewodniczącej Rady odwiedzili środowiska korzystające z pomocy opiekunek i ubiegające się o taką pomoc.

W ramach dyskusji poruszano m.in. sprawę remontu drogi wojewódzkiej 575, dodatkowego przejścia dla pieszych w centrum Słubic, konieczności wykaszania poboczy i podcinania gałęzi przy drogach gminnych i powiatowych, które znacząco ograniczają widoczność przez co stwarzają niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego. Wójt Gminy poza sprawozdaniem z działalności międzysesyjnej przedłożył obszerną informację dotyczącą ustaleń ze spotkania z panem Mirosławem Kaczmarkiem w obecności radnej Krystyny Wojtalewicz na temat drogi wojewódzkiej 575. Ponadto poinformował o postępie prac związanych z remontem ośrodka zdrowia w Słubicach.

Polecamy