Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania

16.11.2023, 15:08

 

Udział Gminy Słubice w VI edycji programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania” dofinansowanego ze środków Powiatu Płockiego.

Po raz kolejny Gmina Słubice bierze udział w ww. projekcie. Pomoc finansowa w wysokości 10 000 zł przeznaczona będzie na zakup umundurowania.

Główne założenia Programu to:

- unowocześnienie wyposażenia ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Płockiego do zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii.

- zwiększenie skuteczności bojowej oraz poszerzenie możliwości działania jednostek OSP z terenu Powiatu Płockiego.

- minimalizacja skutków zdarzeń losowych dzięki szybszej i profesjonalnej interwencji.

- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  Powiatu Płockiego.

- dostosowanie  do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.

- kontynuacja i podtrzymywanie tradycji strażackich.

 

Polecamy