Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Konkurs FIO - Mazowsze lokalnie 2016

10.02.2016, 11:11

Od 5 – 26 lutego będzie można składać wnioski na pierwszy z tegorocznych konkursów Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie. Łącznie przeznaczona jest kwota 543 000,00 zł w dwóch ścieżkach: inicjatywy oddolne (503 000,00 zł) i wsparcie grup samopomocowych (40 000,00 zł). Zaplanowane działania mogą trwać maksymalnie 5 miesięcy od 15 kwietnia do 30 września 2016 r.

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych, obywatelskich grup nieformalnych (składających się z min. 3 osób pełnoletnich) oraz samopomocowych grup nieformalnych terenu woj. mazowieckiego i działających na jego terenie. Każdy projekt może uzyskać mikrodotację w wysokości od 1 500,00 zł – 5 000,00 zł.

Jakie projekty mają szansę na uzyskanie dofinansowania?

– w ramach ścieżki „inicjatywy oddolne”: projekty mieszczące się w sferze pożytku publicznego, które inicjują wspólne przedsięwzięcia na rzecz dobra wspólnego w lokalnych społecznościach.

Komisja oceniająca wnioski będzie zwracać uwagę na cztery główne obszary jak: zaangażowanie lokalnej społeczności, wynikające z projektu dobro wspólne, forma projektowanych działań oraz ich trwałość i spójność.

– w ramach ścieżki „wsparcie grup samopomocowych”: projekty obejmujące działania skierowane na nowe działania dla grupy. Nowością tegorocznego konkursu jest wydzielenie osobnej ścieżki dla grup samopomocowych, które we wcześniejszych latach trudno było oceniać w kategorii inicjatyw oddolnych, skierowanych na dobro wspólne różnorodnych środowisk mieszkańców. Działanie grupy samopomocowych skierowane jest na pokonywanie chorób, problemów natury psychicznej albo socjalnej, które dotyczą bezpośrednio ich członków albo ich bliskich. W konkursie wspierane będą takie projekty, które wnoszą nowe działania i nową jakość do prowadzonych działań. Nie będą finansowane typowe i stałe formy wsparcia dotychczas stosowane w danej grupie. Dzięki temu uczestnicy będą mogli podjąć inicjatywy, na które do tej pory nie mieli środków.

Wnioski oceniane będą dwustopniowo:

I etap – ocena fiszki projektowej złożonej poprzez generator wniosków na stronie www.mazowszeloklanie.pl

II etap – dla tych którzy uzyskają najwyższe noty z I etapu – prezentacja projektu przed komisją oceniającą w jednym z sześciu miast: Płocku, Siedlcach, Ostrołęce, Radomiu, Warszawie oraz Grodzisku Mazowieckim.

Pełne informacje dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie konkursowym 2016.

Konkurs FIO – Mazowsze Lokalnie na ścieżkę „rozwój organizacji” zostanie uruchomiony 7 marca 2016 r.

Aktualności

Polecamy