Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

11.08.2023, 08:38

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. Należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Słubice, wraz z fakturami VAT lub ich kopiami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r., w ramach pozostałego limitu zwrotu podatku określonego na 2023r.

Zwrot z limitu który pozostał niewykorzystany z I tury będzie obliczony wg nowej stawki zwrotu tj.:

1,46 zł za litr + 0,54 zł na litr w ramach pomocy dodatkowej

Producent rolny ubiegający się o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku musi dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o ilości dużych jednostek przeliczeniowych bydła wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.
Rolnik dzierżawiący grunty powinien przedłożyć umowę dzierżawy lub pisemne oświadczenie o dzierżawionych gruntach.
Dodatkowo, zgodnie z nowymi przepisami, w II turze naboru wniosków będą mogli je składać również producenci świń, owiec, kóz i koni.

W tych przypadkach producent oprócz Wniosku Nr 1 składa również Wniosek Nr 2 wraz z wszystkimi załącznikami i fakturami potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 01.08.2022 r. do 31.07.2023 r, które należy pogrupować na dwa okresy:

- faktury zakupione w okresie od 01.08.2022 r. do 31.01.2023 r. – stawka zwrotu 1,20 zł

- faktury zakupione w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r. – stawka zwrotu 1,46 zł + 0,54 zł w ramach pomocy dodatkowej

Do Wniosku nr 2 trzeba dołączyć zaświadczenie z ARiMR o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec i kóz lub liczbie świń.

W odniesieniu do koni producent rolny dołącza oświadczenie o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni z podziałem na konie ras małych i dużych.

W razie wszelkich wątpliwości prosimy o  kontakt telefoniczny 24/277 89 40.

Wzór_wniosek_akcyza_sierpien_2023>>

Wzór_wniosek_akcyza_dodatkowy_konie_kozy_swinie_owce>>

Oświadczenie_konie>>

Zestawienie_faktur_oswiadczenie_rodo_2023>>

Polecamy